Ohlášky 7.října

V týdnu obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše svatá v 17:30, v neděli v 9:30 hod.

Další program:

Dnes od 19:00 hod zde začíná setkání mládeže

Ve středu v 19:30 setkání singels

V pátek v 15:30 náboženství

                 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

V sobotu13. 10. Se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha koná slavnost“ Blahořečení čtrnácti pražských mučedníků. Program v katedrále začíná v 9:00 hod., mše svatá pak začíná v 10:00 hod. V ten den pak je ještě i další program v kostele Panna Marie Sněžné. Podívejte se na plakát v předsíni kostela.

Dnešní sbírka je jako účast celé naší církve na této slavnosti – je tedy věnována na tento účel.