Ohlášky 16.9.

Pořad bohoslužeb:

V tomto týdnu již začínají mše ve všední den:

Pondělí 17:30

Středa 17:30

 

Příští neděli pak bude pravidelná mše v 9:30 hod.

 

Další program:

V pondělí v 16:00 hod svátost smíření pro děti do 10 let

Ve středu casino v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka indiánek a schůzka ministrantů

                   ve 20:00 modlitba Taize