Program pouti na Makovou Horu 22. 9. 2012

7:45  sraz před kostelem sv. Vojtěcha v Kolejní ulici v Praze 6
8:00  odjezd autobusu

9:00 příjezd do obce Horní Hbity, počátek pěší poutě

9:30-11:30   alternativní program pro poutníky, kteří se nemohou zúčastnit pěší poutě:

  • Buď návštěva památníku konce druhé sv. války a areálu na Slivici (Milín)
  • Nebo procházka okolo přehradní hráze Orlík – možnost občerstvení v restauraci v kempu Popelíky

bude rozhodnuto podle počasí a zájmu poutníků na místě

12:00                        prohlídka Makové hory

12:20-13:00              mše svatá na Makové hoře

13:30-15:00              oběd v restauraci Smolotely (místo rezervováno)

15:00                        odjezd autobusu do Mníšku pod Brdy

15:30 – 16:30           Mníšek pod Brdy (prohlídka zámku, cukrárna)

17:30                        návrat do Prahy