Ohlášky 9. 9. 2012

23. neděle v mezidobí

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

15. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9. 15.30! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Rytíři a indiánky začínají taktéž 14. 9.

Bude:

Farní výlet – 22. 9. na Makovou Horu

     Autobus již je naplněn, další zájemci jsou odkázáni na vlastní spojení. Program upřesňujeme a zveřejníme na webových stránkách.

Pravidelné všední bohoslužby od 17. 9. každou pondělí středu vždy v 17.30 v boční lodi kostela. Zpovídá se po mši svaté, tj. v 18 h.

 

Zpovídání

dětí – 17. 9. od 16.00

mládeže – ve středu(!) 19. 9. od 18.00