Ohlášky 2. 9. 2012

22. neděle v mezidobí

 

2. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9.! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Farní káva po nedělní mši svaté až 9. 9.

Přihlaste se prosíme na farní výlet – 22. 9. na Makovou Horu viz. zde

Pravidelné všední bohoslužby od 17.9.

Zpovídání dětí bude 17. 9. od 16.00 a mládeže ve středu 19. 9. od 18.00