Ohlášky 1. července

Po dobu prázdnin je mše svatá pouze v neděli v 9:30 hod.

Duchovní správa přeje všem příjemné prožité volna, prázdnin, dovolených či pracovního nasazení. Vše prožijte v Boží blízkosti a s Božím požehnáním se navraťte do všedních dnů.