Ohlášky 24. června

Dnešní sbírka je na bohoslovce

Ve středu 27.6. je náhradní zpovědní den:

V 16:00 svátost smíření pro děti do 10 let a od 17:00 do 20:00 příležitost pro mládež.

 

Příští mše svatá bude opět v neděli v 9:30 hod.

Přejít nahoru