Ohlášky 17. 6.

V týdnu již nebudou až do cca. poloviny září mše svaté.

V neděli je pravidelná mše sv. v 9:30 h.