Ohlášky 3. června

V pondělí i ve středu bude v 17:30 bohoslužba slova.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Zde mše svatá nebude. V Praze má přednost  společná oslava této slavnosti v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá je tam v 17:00 hod a pak následuje průvod ke čtyřem oltářům na Hradčanském náměstí.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod.

 

Další program:

v pátek  v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Přejít nahoru