Pohřeb pana Zdeňka Rosy

Parte Z. Rosa

V pátek 1. června v 11 hodin se při zádušní mši svaté rozloučíme s naším farníkem panem Zdeňkem Rosou.

P. M. Němeček