Ohlášky 6. 5. 2012

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb.

Mše svaté budou v pondělí a ve středu v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.

Příští neděli je vyhlášena sbírka na arcidiecézi, tedy sbírka na pomoc těm farnostem, především na opravy, které  mají větší výdaje, než mohou samy financovat.

 

V pátek pak bude v 15:30 náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a indiánek.

 

POZVÁNKA:

Minulou neděli jsme se o tom již zmínili, v sobotu 12:. Května je v katedrále oslava výročí posvěcení katedrály a zároveň oslava výročí 450 let od obnovy Arcibiskupství pražského. Hlavním celebrantem bude kardinál Christopher Schönborn OP, vídeňský arcibiskup, který je na tyto oslavy vyslán jako papežský legát (tedy oficiální zástupce papeže). Na závěr slavnostní mše svaté se rozezní poprvé všech 7 zvonů katedrály.

 

NABÍDKA:

Akademie nejen pro seniory při Pastoračním středisku pořádá 29. 5. 2012 zájezd do Litoměřic s prohlídkou katedrály, muzea a dalších zajímavostí. Součástí bude i mše svatá. Odjezd v 8 hod ráno od kostela sv. Vojtěcha a návrat v 17 hod. Cena 250 Kč. Máme ještě několik volných míst. Přihlásit se je možné ve všední dny paní Veselé 220 181 754.

Přejít nahoru