Mše chval

Večery chval se staly zajímavým a silným okamžikem modlitby v řadě míst naší republiky. Modlitba spojená s hudbou (více na www.vecerychval.cz). A tak nás napadlo zkusit spojit tuto myšlenku se slavením mešní liturgie.  26. 4. v 19 hod. chceme první takovou mši svatou s chválami nabídnout. Proto jsme zvolili trochu krkolomný název „mše chval“. Snažíme se tak zachovat heslo „večery chval“, ale vyjádřit, že jde o liturgii. Chceme rozšířit prostor pro modlitbu proseb v přímluvách, ale ještě více chceme nabídnout čas ke chvále po svatém přijímání. Právě tam má zaznít naše radost ze setkání s Pánem, necháme si tedy dostatek času, aby radost mohla být plná. A snad ještě pár nějakých dalších bodů liturgii obohatí. Hudbu zajišťuje Štěpánka Borská, technicky zajišťuje Pavel Hora a Smíchovské společenství mládeže.

Za Pastorační středisko a společenství u sv. Vojtěcha v Dejvicích srdečně zve P. Michal Němeček

Přejít nahoru