Ohlášky 8. dubna

Na Velký pátek jsme vykonali sbírku pro křesťany ve Svaté zemi. Vybralo se 9.180,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh.

 Zítra na Pondělí velikonoční je mše svatá v 9:30 hod.

Ve středu je pravidelná mše svatá v 17:30 hod.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod. Po mši svaté pak bude žehnání aut.

 Příprava k přijetí svátosti nemocných:

Ve středu 11. 4.  a 18. 4. bude po mši svaté příprava na přijetí svátosti nemocných. Svátost nemocných se pak bude udělovat při mši svaté 17:30 hod. dne 25.4.

 

Další program:

Ve středu v 19:30 modlitba za diecézi

V pátek 15:30 náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Ještě připomenutí od 27.4. dělají naši rytíři obvyklé jarní tažení.  Přihlášky a informace u Janka Čády, Tomáše Zavadila.