Velikonoce 2012 u svatého Vojtěcha

1.4. 2012 Květná neděle : 9:30  mše začínající žehnáním ratolestí a průvodem

2.4. 2012 Pondělí Svatého týdne: 17:30 mše

4.4. 2012 Středa Svatého týdne : 17:30 mše

5.4.2012 Zelený čtvrtek: 19:30 mše na památku Večeře Páně

6.4.2012 Velký pátek: 17:30 velkopáteční obřady

7.4.2012 Bílá sobota: 8:00 Denní modlitba církev – Modlitba se čtením a

Ranní chvály;   první část křtu dospělých

                                             21:00 Velikonoční vigilie

8.4.2012 Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: 9:30 mše; na závěr žehnání pokrmů

9.4.2012 Pondělí velikonoční: 9:30 mše


Příležitost ke svátosti smíření:

Pondělí 26.3. v 16:00 hod zpovídání dětí do 10 let

Úterý 27.3. v 17:30 zpovídání mládeže

 

Pondělí 2.4. zpovídání dospělých od 18:00 hod

Středa 4.4. zpovídání dospělých od 18:00 hod.

Sobota 7.4. zpovídání dospělých od 9:  do 11:  hod.