Ohlášky 25. března

Minulou neděli byla sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. U nás se vybralo 9180,- Kč Všem dárcům Zaplať Pán Bůh.

 

Pořad bohoslužeb v týdnu:

Na pondělí je přeložena Slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá zde bude v 17:30 hod.

Ve středu je pravidelná mše svatá v 17:30

V sobotu  31.3. v 16:00 hod. přistoupí poprvé děti ke svátosti smíření. Svěřujeme tyto děti celému našemu společenství do modliteb.

Příští neděli je už Květná neděle.

Mše svatá v 9:30 hod začne žehnáním ratolestí a průvodem. Ratolesti si, prosím, přineste.

 

Další program v tomto týdnu:

Ve čtvrtek v 19:00 hod. společenství mládeže

V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

V sobotu v 9:30 se sjedou ministranti k nácviku velikonoc.