Svatovojtěšská a ekonomická rada

Svatovojtěšská farní rada je obdobou běžně fungujících farních pastoračních rad. Její působnost je ale lokální, omezená na společenství kostela sv. Vojtěcha. Rada je částečně volený orgán a má 15 členů.

Kontakt

svvojtech.rada@gmail.com

Současní členové rady

 • P. Jan Kotas
 • P. Christian Pšenička
 • jáhen Martin Opatrný
 • Irena Brožová
 • Vít Grec
 • Kateřina Janečková
 • Vojtěch Jirsa
 • Hynek Krátký
 • Marie Kubíková
 • Hanka Rakovská
 • Kryštof Verner
 • Jáchym Vopařil
 • Ivana Vopařilová
 • Andrea Vyskočilová

Zápisy z jednotlivých zasedání farních rad si můžete prohlédnout v rubrice Zápisy farní rady

Informace ohledně ekonomické rady naleznete zde.