Společenství napříč generacemi

Společenství „Napříč generacemi“

Společenství si klade za cíl vytvořit příjemné a svobodné prostředí, kde bychom se dík vzájemnému sdílení zkušeností, mohli nejenom navzájem lépe poznat, ale využít vyslechnutých zkušeností k prohloubení svého vlastního vztahu s Bohem.

Program večera trvá dvě hodiny, kdy je prvních patnáct minut vyhrazeno řečníkovi, jenž se s námi hlouběji podělí o své zkušenosti pojící se s daným tématem (viz. níže). Po jeho slovech se rozdělíme do skupin, kde se podílíme o své zkušenosti. V poslední půl hodině se opět spojíme a o nabyté dojmy se podělíme v širším kruhu.

Jak název napovídá, společenství je určené pro celé rodiny a jedince všech generací, kteří by se rádi více zapojili ve svatovojtěšském společenství a seznámili se s životem svých bratří a sester v Kristu.

 

Projekt zaštiťuje: Jáchym Vopařil (jachym.voparil@gmail.com) a Vladimír Petkevič

……

Program společenství je do prázdnin přerušen