Společenství napříč generacemi

Společenství „Napříč generacemi“

Společenství si klade za cíl vytvořit příjemné a svobodné prostředí, kde bychom se dík vzájemnému sdílení zkušeností, mohli nejenom navzájem lépe poznat, ale využít vyslechnutých zkušeností k prohloubení svého vlastního vztahu s Bohem.

Program večera trvá dvě hodiny, kdy je prvních patnáct minut vyhrazeno řečníkovi, jenž se s námi hlouběji podělí o své zkušenosti pojící se s daným tématem (viz. níže). Po jeho slovech se rozdělíme do skupin, kde se podílíme o své zkušenosti. V poslední půl hodině se opět spojíme a o nabyté dojmy se podělíme v širším kruhu.

Jak název napovídá, společenství je určené pro celé rodiny a jedince všech generací, kteří by se rádi více zapojili ve svatovojtěšském společenství a seznámili se s životem svých bratří a sester v Kristu.

 

Projekt zaštiťuje: Jáchym Vopařil (jachym.voparil@gmail.com) a Vladimír Petkevič

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Setkání 3.2. v 19:00

Téma: Jak jako křesťan nakládám s majetkem (penězi)?

Otázky: Co považuji za svůj majetkový ideál (Chudoba? Zajištěnost? Nadbytek?)? Do čeho svůj majetek investuji (např. rodina)? Jak mohu materiálně pomoci druhým (chci pomoci?)? Jak chci, aby bylo naloženo s mým majetkem po mé smrti (obecně)?

Do tématu nás uvede Pavel Vopařil
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Setkání 2.3. v 19:00

Téma: Je církev mojí rodinou?

Otázky: Miluji své bratry a sestry v Kristu? Jak se projevuje má láska k nim? Jaké jsou mé dobré zkušenosti s církevní rodinou? Jaké špatné? Jak si představuji ideál církevní rodiny?

Do tématu nás uvede Zuzana Buriánková

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Setkání 6.4. v 19:00

Téma: Jsem jako křesťan poslušný?

Otázky: Jak si představuji poslušnost? Jaké jsou mé zkušenosti s poslušností? Komu mám (chci) být poslušný? Je mi poslušnost k užitku? Mám být poslušný církvi?

Do tématu nás uvede Vladimír Petkevič

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Setkání 4.5. v 19:00

Téma: Jak se vyrovnat s historií církve?

Otázky: Jakou nesu odpovědnost za činy mě předcházejících souvěrců? V čem jsem si s nimi podobný? Chci zachovávat jejich odkaz? Jsem ochotný bránit stejné/některé pravdy jako oni? Kde se mě konkrétně dotýká historie církve?

Do tématu nás uvede Hynek Krátký

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Setkání 1.6. v 19:00

Téma: Jsem služebníkem Božím?

Otázky: Jakou mám zkušenost s prací pro církev? Je nějaký rozdíl mezi službou jednorázovou a dlouhodobou? Má být služba dobrovolná či ohodnocená? Přináší služba církvi uspokojení/naplnění?

Do tématu nás uvede Mario Kadlčák