V sobotu 26.1. byli v Sále kardinála Berana již čtrnáctý ples ples svatovojtěšského společenství. Popáté jsme ho organizovali ve spolupráci s evangelickým z Wintrovy ulice. Zlatým hřebem bylo předtančení, polonéza na hudbu Antonína Dvořáka v chreografii Zdeňky Pavlasové. Záznam tohoto předtančení můžete zhlédnout zde.

Příští, jubilejní patnáctý ples bude pro zpestření v maskách.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb – pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, v neděli v 9:30.

 Další program:

V pátek v 15:30 náboženství

                    16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

 

AVÍZO:

 Jako každý rok, bude se casino online v postní době konat příprava na 1. přijetí svátosti smíření potom ve velikonoční době příprava na 1. svaté přijímání.

Příprava na svátost smíření začne v neděli 3. března. Hlásíme to s tímto časovým předstihem, poněvadž máme před sebou období prázdnin a informace by se možná k někomu nedostala.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, neděle v 9:30 hod.

Na tuto sobotu připadá Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnic). Zde mše sv. nebude. Doporučujeme vydat se na Hrad, v 10:00 začne v kostele Všech Svatých žehnání svící a bude následovat průvod do katedrály a tam slavná mše svatá.

 Vzhledem k tomu, že tento pátek jsou pololetní prázdniny, nebude ani náboženství, ani nebudou schůzky.

 

AVÍZO: 

Jako každý rok, bude se v postní době konat příprava na 1. přijetí svátosti smíření potom ve velikonoční době příprava na 1. svaté přijímání.

Příprava na svátost smíření začne v neděli 3. března. Hlásíme to s tímto časovým předstihem, poněvadž máme před sebou období prázdnin a informace by se možná k někomu nedostala.

Nácvik ministrování se uskuteční 9. března od 14:00 hod.

 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb:

Pondělí 17:30, středa 17:30, neděle 9:30 hod.

 

Další program:

Ve čtvrtek v 19:00 hod. je mše chval

V pátek 15:30 náboženství

              16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Na stránky byl přidán dětský list k neděli 20. ledna 2013. Ke stažení v sekci „Dětský list“, kde jsou další informace k tématu.

Dnes je Svátek Křtu Páně a dnešním dnem končí vánoční doba.

 V týdnu bude obvyklý program

Pondělí 17:30 mše sv.

Středa 17:30 mše svatá

Neděle 9:30 mše svatá

 

Další program:

Pátek 15:30 náboženství

          16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

          20:00 modlitba Taize

 

Na stránky byl přidán dětský list k neděli 13. ledna 2013 – Slavnost Křtu Páně. Ke stažení v sekci dětský list, kde jsou další informace k tématu.

V uplynulém týdnu odešla k našemu nebeskému Otci paní MgrPharm. Marja Adamová v nedožitých 90. letech. Poslední léta chodila o dvou francouzských holích, sedávala v kapli. Pokud byla lépe pohyblivá, pravidelně přicházela i ve všední den. Své tělo věnovala anatomickému ústavu. Zítra v 17:30 bude zde rekviem.

 Další pořad bohoslužeb je obvyklý: středa mše sv. v 17:30 a neděle v 9:30. Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba.

 Program v týdnu:

Středa 9. 1. v 19:30 hod setkáni singels

Pátek 11. 1. v 15:30 náboženství

                       16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů