Na Velký pátek jsme vykonali sbírku pro křesťany ve Svaté zemi. Vybralo se 9.180,- Kč. Všem dárcům Zaplať Pán Bůh.

 Zítra na Pondělí velikonoční je mše svatá v 9:30 hod.

Ve středu je pravidelná mše svatá v 17:30 hod.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod. Po mši svaté pak bude žehnání aut.

 Příprava k přijetí svátosti nemocných:

Ve středu 11. 4.  a 18. 4. bude po mši svaté příprava na přijetí svátosti nemocných. Svátost nemocných se pak bude udělovat při mši svaté 17:30 hod. dne 25.4.

 

Další program:

Ve středu v 19:30 modlitba za diecézi

V pátek 15:30 náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Ještě připomenutí od 27.4. dělají naši rytíři obvyklé jarní tažení.  Přihlášky a informace u Janka Čády, Tomáše Zavadila.

Na stránky byl vložen dětský list připravený k neděli 8.4.2012 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dětský list je možno stáhnout v sekci „dětský list“, kde jsou též další informace k tématu.

Začíná Svatý týden.

V pondělí a ve středu je pravidelná mše svatá

Na Zelený čtvrtek je  v 19:30 mše svatá na Památku večeře Páně

Na Velký pátek v 17:30 jsou obřady na památku Umučení Páně

Na Bílou sobotu se sejdeme ráno v 8:00 hod k modlitbě se čtením a ranním chválám. Po breviáři bude následovat první část křtu naší katechumenky.

Velikonoční vigilii začneme slavit ve 21:00 hod.

Na Hod Boží velikonoční bude mše svatá v 9:30 hod. Při ní požehnáme pokrmy.

Na Pondělí velikonoční je mše svatá opět v 9:30 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Pondělí v 18:00 hod.

Ve středu v 18:00 hod

V sobotu od 9:00 do 11 hod.

Na stránky byl vložen dětský list připravený k neděli 1.4.2012. Dětský list je možno stáhnout v sekci „dětský list“, kde jsou též další informace k tématu.

Na stránky byl vložen dětský list připravený k neděli 25.3.2012. Dětský list je možno stáhnout v sekci „dětský list“, kde jsou též další informace k tématu.

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi.

V týdnu, který je před námi, bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.:

Pondělí mše svatá v 17:30, středa mše svatá v 17:30 a v neděli mše svatá v 9:30.

Upozorňujeme, že se příští neděli mění čas, hodiny se posunou dopředu.

 Připomínáme, že dnešní příprava na biřmování odpadá.

 AVÍZO:

Protože je příští neděle 5. neděle postní, překládá se Slavnost Zvěstování Páně na pondělí 26.3.

Zpovídání dětí do 10 let bude v pondělí 26. 3. od 16:00 hod

Zpovídání mládeže v úterý 27.3. od 17:30 hod.

Od pátku 16. do neděle 18. března vyrazí všichni, kdo se připravují na biřmování, na společný víkend do Uhlířských Janovic. Z tohoto důvodu v neděli 18. 3. večer se výjimečně biřmovanci nesejdou. Pokračování večerních setkání bude tedy až v neděli 25. března.

Pokračovat ve čtení