V nadcházejícím týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, tj.: pondělí a středa v 17:30 hod. a neděle v 9:30 hod.

Další program:
Ve středu začne setkávání, které minulý týden avizoval P. Christian: Bude to modlitební setkání nad Božím slovem pod názvem „Dej hlas slovu“. Zahájení je v 19:00 hod. předpokládaný konec ve 20:30 hod. Na setkání je třeba vybavit se: brýlemi, vlastní biblí a otevřeností pro vedení Pánem Bohem.

V pátek bude od 15:30 hod. náboženství a od 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Dnes po mši svaté bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Děti i jejich rodiče se sejdou na jevišti. Pokud jste děti ještě nepřihlásili, nic se neděje, přijďte s nimi teď.

Zveme vás na další setkání společenství Napříč generacemi (více informací zde),

Tématem pondělního večera bude otázka „Je církev mojí rodinou?“. Do tématu nás uvede Zuzana Buriánková.

Sejdeme se v 19:00 u sv. Vojtěcha za oponou. Zvání jsou všichni, kdo se chtějí o své zkušenosti podělit a vyslechnout si zkušenosti ostatních.

Těšíme se na vás.

„Dej hlas slovu“

Modlitební setkání nad Božím slovem

Kdy? Poprvé ve středu 4.3. v kostele sv. Vojtěcha, 19 – 20.30 hod.

Program? Uvedení do společné modlitby nad Božím slovem

Co s sebou? Vlastní Bible, otevřenost pro vedení Pánem Bohem

Otče,

vylej svého Ducha na svůj lid

a daruj nám

nový pohled na Tvou slávu,

nové zakoušení Tvé moci,

novou důvěru k Tvému slovu,

novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje láska rostla v našem středu

a aby přišlo Tvé království.

Skrze Krista našeho Pána.

Pro inspiraci… :

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/buh-v-nas-duch-svaty

Na setkání se těší

P. Christian

Když je krize poezie – nekritizuj básníky, ale napiš báseň.

Když je tma – zapal svíci.

Když je krize v církvi – hledej pomoc a inspiraci u světců.

Někdo se zeptal Matky Terezy – „Co děláte?“ Odpověděla: „Obracím jednoho člověka.“ „Koho?“ „Sebe…“

Světec, to je obrácený hříšník. (T. Dolan) Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili. (sv. Jan M. Vianney)

1 Kor 1, 1-5: správné pochopení pojmu svatost

Naše představa často je: svatý = bez vady, dokonalý, nekonfliktní, zbožný… To všechno může být pravda – základ svatosti je ale v něčem jiném!

Primárně nejde o to, co člověk dělá a jak ale co jsme dostali od Boha a jak s tím zacházíme.

Křesťané v Korintě jsou nazývání svatí, ikdyž měli svoje chyby – byly mezi nimi hádky, napětí v preferování jejich oblíbenců. (Petr, Pavel, Apolo..) Proč jsou přesto svatí? Protože byli pokřtěni! Svaté je to Boží v člověku, darované Bohem při křtu. Je na nás, abychom tento dar v sobě objevili – ne někdy v budoucnu ale hned. Staňme se tím, co už jsme…! Svatí ze křtu a svatými se máme stávat následováním Krista.

Někdy s povzdychem konstatujeme – „doba je těžká…“ Svatí takto neuvažovali. Z jejich života lze vyčíst, že řešení mé situace – těžké a někdy konfliktní – je tak vzdálené, jak vzdálen či blízko jsem Bohu. Jestliže jsem Kristu nablízku, je řešení nejnáročnějších situací nedaleko. Být Ježíši nablízku – o to jde, přijmout co Ježíš nabízí.

Co nabízí? – Vztah… Dotkne se našeho srdce, a když se dotkne, tak ho promění a my reagujeme aktivitou, která se nazývá následování Krista.

Existují 3 nebezpečí:

1) Vědět o Ježíši aniž bychom se s Ním znali. (Dostijevskij – Idiot – kníže Miškin)

2) Mluvit o Ježíši ale ne s Ježíšem.

3) Naslouchat odborníkům, kteří o něm vyprávějí ale nenechat promluvit Ježíše.

Učedníci se nestávají svatými proto, že konají dobré skutky a snaží se o mravní dokonalost. Ale svatými se stávají spíš díky tomu, že poznávají, milují a následují svého Mistra. Právě radikální následování Ježíše dává učedníkům svatost.

Bude-li proto naše odevzdání Ježíši upřímné a jeho následování pravdivé, začnou se pozvolna měnit naše skutky a postoje. Mravní dokonalost tedy dostaneme spíše jako nezasloužený dar, než jako plod vytrvalé práce na sobě. Když dáš Ježíši sebe, nic jiného už po tobě nebude chtít.

L. Bloy – „Je jen jediný smutek – že nejsme svatí.“

Z kázání otce spirituála Josefa Žáka, 19.1. 2020 – zapsal P.Christian

V pondělí bude mše svatá jako obvykle v 17:30 hod. Na středu připadá Popeleční středa. Mše svatá s udílením popelce bude v 17:30 hod. Připomínáme, že je to den přísného postu. Tzn., že pro všechny je to půst od masa a pro ty, kterým je 18 až 60 let také půst újmy v jídle.

V pátek je druhý týden pražského turnusu jarních prázdnin. Nebude tedy ani náboženství, ani schůzka rytířů či indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. příští neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými
průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii.

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na přednášku na téma: Hranice svobody projevu z pohledu práva. Přednášejícím bude JUDr. František Vyskočil, přední pražský advokát. Přednáška se uskuteční v pondělí 23. 3. v 20:00.

Odkaz na plakátek zde: plakatek_Frantisek_Vyskocil_105

Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod..
Další program:
V pátek 21. 2. ve 20:00 hod modlitba Taize
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících dvou týdnech jsou postupně v Praze prázdniny, nebude náboženství ani 21. 2. ani 28. 2. 2020 a také nebude schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Pracovní schůzka dobrovolníků připravujících programy pro školy proběhne ve středu 12.2. od 19h v biskupském salonku na KTF.

Vítáme všechny, kdo chtějí programy podpořit vlastní účastí na přípravách, a prosíme celé společenství o modlitbu za zdárný průběh.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb v pondělí a ve středu budou mše svaté od 17:30 hod. a v neděli od 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. v neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii. Na 1. svaté přijímání pak bude příprava ve velikonoční době.