Požehnání nově upravené kaple 5. 11.

Římspozvanka-webkokatolická duchovní správa u seminárního kostela sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích a Pastorační středisko Arcibiskupství pražského Vás srdečně zvou na oslavu 90 let od posvěcení kostela sv. Vojtěcha!
Slavnostní bohoslužba se bude konat dne 5. listopadu 2017 od 9.30.

Zobrazit více »

0 Komentářů

Ohlášky 25. neděle v mezidobí 24. 9.

Mše svaté ve všední dny začnou od pondělí 25. 9.

Vždy v pondělí a středy od 17.30 ve velkém sále kostela.

Svátost smíření po mši svaté v pondělky.

 

  • Zveme farníky na Seminář obnovy v Duchu svatém. Je třeba se přihlásit již do 25. 9.! Více informací naleznete zde.
  • V pátek 29. 9. vzhledem k volnému čtvrtku bude zrušeno náboženství i setkání rytířů a indiánek. Přesto prosíme rodiče, aby nezapomněli své děti přihlásit na náboženství – přihlášky: prihlaska-nabozenstvi-2017.
  • Letos na podzim končí mandát současné pastorační rady. Volby do nové pastorační rady proběhnou ve dvou fázích. 1. a 8. 10. budou primárky, při kterých budeme navrhovat kandidáty. Představení kandidátů bude 22.10. – 12.11. na nástěnce kostela; vlastní volby proběhnou 12. a 19.11.
  • Prosíme o příspěvek na úpravu kaple, která bude slavnostně otevřena 5. listopadu.
0 Komentářů

Pozvánka z „Wintrovky“ – nenechte si ujít zajímavou besedu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

v Praze 6-Dejvicích

srdečně zve na

Dejvické křeslo

pro hosta

kterým bude

Věra

Sosnarová

Věra Sosnarová pochází z Brna, její matka byla Ruska, a proto v květnu 1945 byly i s mladší sestrou odvlečeny z Brna na Sibiř. Sestrám se podařilo vrátit do vlasti v roce 1964. Až několik let po roce 2000 se odvážila prolomit slib mlčení o tom, co zažila. Její příběh vyslechl a zaznamenal spisovatelJiří S. Kupka a v roce 2007 vyšla kniha

Krvavé jahody – Příběh ženy, která přežila gulag“.

ve čtvrtek 21. září od 19 h.

Dr. Z. Wintra 15, Praha 6-Bubeneč

www.dejvice.evangnet.cz

0 Komentářů

Ohlášky 24. neděle v mezidobí 17. 9.

 

  • Od pátku 22. 9. začíná výuka náboženství. Všechny skupiny začínají od 15.30. Prosíme o vyplnění přihlášky: prihlaska-nabozenstvi-2017.
  • Ve stejný den zahajují schůzky také indiánky a rytíři (od 16.30 do 18.00).
  • Letos na podzim končí mandát současné pastorační rady. Volby do nové pastorační rady proběhnou ve dvou fázích. 1. a 8. 10. budou primárky, při kterých budeme navrhovat kandidáty. Představení kandidátů bude 22.10. – 12.11. na nástěnce kostela; vlastní volby proběhnou 12. a 19.11.
  • Zveme farníky na Seminář obnovy v Duchu svatém. Je třeba se přihlásit! Více informací naleznete zde.

Mše svaté ve všední dny začnou od pondělí 25. 9. od 17.30. Po mši svaté v pondělky bude také příležitost ke svátosti smíření.

0 Komentářů

Září u sv. Vojtěcha

Foto: M. Němeček

Foto: M. Němeček

Nedělní mše svaté v 9.30

Všednodenní mše svaté začnou od pondělí 25. 9. v 17.30

Zpovídání dětí:

  • nejmenší děti pondělí 11. 9. od 16 hodin
  • starší děti a mládež ve středu 13. 9. od 18 hodin

Náboženství se začne vyučovat od pátku 22. 9. od 15.30. Je třeba děti přihlásit předem v sakristii kostela.

V průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce boční kaple tak, aby mohla být slavnostně znovuotevřena 5. 11. při oslavě 90 let od posvěcení kostela. Po dobu rekonstrukce bude kaple uzavřena.

0 Komentářů

Ohlášky 11. června

Tento týden v pondělí a ve středu bude v 17:30 hod. mše svatá. Jsou to před prázdninami poslední mše sv. ve všední den.
Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Jak je v Praze poslední léta zvykem, mše svatá bude v katedrále, a to v 17 hod. Z katedrály pak bude průvod s Nejsvětější svátostí okolo Hradčanského náměstí. Ukončení bude u Mariánského sloupu uprostřed náměstí.
Příští neděli bude zde mše sv. v 9:30 hod. Při ní přistoupí děti, které se připravovaly, k prvnímu svatému přijímání.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství – poslední hodina
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek. Také poslední.
ve 20 hod. je modlitba Taizé.

0 Komentářů

Ohlášky 4. června

V týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, pondělí a středa mše sv. v 17:30, neděle v 9:30.

Dnes není příprava dětí na 1. sv. přijímání. Poslední příprava bude v neděli za týden.

Další program:
V pátek v 15:30 hod náboženství
V 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

AVÍZO:
Příležitost ke svátosti smíření pro děti bude 12.6. v 16. hod.pro mládež pak 14.6. v 18:00 hod.

0 Komentářů

Vyšel 138. Vojtík – i s přílohou!

vojtik138
vojtik138-priloha

0 Komentářů

Ohlášky 28. května 2017

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí v 17:30. středa 17:30 a neděle 9:30.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Do katedrály se odeberou naši biřmovanci k přijetí svátosti biřmování. Jistěže jejich blízcí je doprovodí a my ostatní na ně pamatujme v modlitbě.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Blíží se završení přípravy dětí na 1. svaté přijímání. Teď po mši sv. bude obvyklá příprava. Děti, prosíme, na jeviště, rodiče na balkon. Příští neděli příprava nebude. Potom v neděli 11. 6. bude poslední příprava. Pro děti je to vyvrcholení přípravy a pro rodiče ještě také domluva o celém průběhu slavnosti 1. sv. přijímání, která bude 18. 6.

0 Komentářů

Ohlášky 21. května

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je top doporučený svátek, tedy biskupové každému velmi doporučují
slavit mši svatou. Také ve čtvrtek bude mše svatá v 17:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Duchovní správa dostala děkovný dopis od Domova Svaté rodiny. Děkují za dar 21 400,- Kč, což byl výtěžek misijního koláče, který jsme koncem postní doby uspořádali.

0 Komentářů