V týdnu budou bohoslužby v pondělí v 17:30 hod. a ve středu v 17:30 hod. po středeční mši sv. nešpory. Příští neděli mše sv. v 9:30 hod.

V neděli 7. 10. 2018 v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků.
V pondělí 8. 10. 2018 v 19:00 hod. setkání teenagerů.
V pátek 12. 10. 2018 od 15:30 hod. náboženství a od 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.

Dnes večer v 19:00 hod. je setkání středoškoláků a vysokoškoláků.

V pondělí 1. 10. 2018 v 17:30 hod. je mše svatá a v 18:00 hod. setkání teenagerů.
Ve středu 3. 10. 2018 je v 17:30 hod. mše svatá a po ní se modlíme večerní chvály.
V pátek 5. 10. 2018 je v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Počínaje zítřkem budou mše svaté i v pondělí a ve středu v 17:30 hod., jak je během roku obvyklé.

Pondělí 24. 9. 2018 v 16:00 hod. svátost smíření pro děti.
Pondělí 24. 9. 2018 v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež.

V pátek 28. 9. 2018 nebude ani náboženství, ani schůzky rytířů či indiánek.

V pátek 28. 9. 2018 je svátek sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Ve Staré Boleslavi je poutní mše svatá v 10:00 hod. Také v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha jsou mše svaté dopoledne v 7:00 hod., 8:30 hod. a v 10:00 hod. a potom ještě v 18:00 hod.

Mše svatá bude opět v neděli v 9:30 hod.

Dnes odpoledne je poutní mše svatá v 16:00 hod u kapličky v Lysolajích.

Od pátku 21. 9. 2018 bude vyučování náboženství. Zahajuje se v 15:30 hod. Prosíme rodiče, aby si v sakristii vyzvedli pro děti přihlášky. Vyplněné je děti přinesou na první hodinu, tedy 21. 9. 2018.

V pátek 21. 9. 2018 také zahájí schůzky rytíři a indiánky, a to v 16:30 hod.

V pátek 21. 9. 2018 bude také od 20:00 hod. modlitba Taizé.

Ve všedních dnech ještě nejsou mše svaté.

Další neděli bude mše svatá v 9:30 hod. V tu neděli, tj. 16. 9. 2018 je také pouť k Panně Marii Bolestné u kapličky V Lysolajích. Mše sv. tam bude v 16:00 hod.

Náboženství se bude opět vyučovat ve čtyřech skupinách: předškolní + 1. třída, 2. + 3. třída, 4. + 5. třída, 6. a dále, v pátek od 15:30 hod. První hodina bude 21. 9. 2018 Přihlášky si, prosím vyzvedněte v sakristii a stačí je přinést na 1. hodinu.

Ještě také pozvánka ze Salesiánského střediska v Kobylisích na setkávání s názvem. „Když dítě nepřichází…“ První setkání je 20. 9. 2018 v 18:30 hod.

Všem, kdo se vydávají na prázdniny, dovolené a všechny podobné cesty, přejeme Boží požehnání, krásné zážitky a těšíme se na shledání opět zde v kostele svatého Vojtěcha.
V červenci, srpnu a první části září se setkáváme při mši svaté v neděli v 9:30 hod.

Počínaje nadcházejícím týdnem již nebudou ve všední den mše svaté.

Příští mše svatá bude tedy za týden, v neděli v 9:30 hod. Po té mši bude zvláštní požehnání aut a především požehnání všem, kdo se o prázdninách budou vydávat na cesty.

Další program v nadcházejícím týdnu:
V pondělí 18. 6. 2018 v 16:00 hod. je svátost smíření pro děti do 10 let.
Ve středu 20. 6. 2018 v 18:00 hod. je svátost smíření pro mládež.

Připomínka:
V pátek již není náboženství a není schůzka rytířů a indiánek.

V tomto týdnu budou ještě bohoslužby v obvyklém pořádku. V pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

V pátek 15. 6. je v tomto školním roce naposledy náboženství a také naposledy schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Dále pak v pondělí 18. 6. v 16:00 hod bude svátost smíření pro děti do 10 let a ve středu 20. 6. svátost smíření pro mládež.

Počínaje pondělím 18. 6. již nebudou mše ve všední dny. Zahájení bohoslužeb ve všedních dnech bude v září a bude to ohlášeno.

V pondělí a ve středu bude mše sv. v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
v pátek 15:30 hod. náboženství
16:30 hod. schůzka rytířů a indiánek

V pondělí a ve středu bude pravidelná mše sv. v 17:30 hod.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. V ten den bude jako obvykle hlavní oslava této slavnosti v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na kterou všechny zve pan kardinál Dominik Duka. Mše svatá v katedrále začíná v 17:00 hod. potom je průvod k oltářům po Hradčanském náměstí. V našem kostele mše sv. nebude.

Nyní po mši sv. je poslední příprava dětí na první svaté přijímání. Tyto děti poprvé přistoupí ke svatému přijímání další neděli, tj. 3. 6. 2018. Je to opět příležitost pro nás provázet tyto děti a jejich rodiny svými modlitbami.