Zveme vás na ekumenický výlet, který se bude konat v součinnosti s bratry z Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích. Bratři z ČCE uvaří oběd a přivezou k nám do Sv. Vojtěcha  – na oběd se bude nutné přihlásit. Po obědě u nás, společně vyrazíme na Vyšehrad. Zde bude zajištěn program pro děti i dospělé. Historický výklad zajistí Hynek Krátký.
 
Podrobnější informace doplníme až se akce přiblíží.
 
Těšíme se na vás!

Tříkrálová sbírka je jednou z mála možností, jak oslovit širokou veřejnost za účelem získání prostředků pro podporu charitativní činnosti. Čekala jsem na výsledky přepočtu jednotlivých pokladniček s tím, že jsem očekávala, že se nejvíce vybralo u nás při nedělí mši. Ale není to pravda. Nejúspěšnější byla jedna z pokladniček v terénu (naše stanoviště byla na Dejvické, Bořislavce a na Hradčanské). Tedy oslovit tímto způsobem veřejnost má opravdu smysl! Sbírka má již dlouholetou tradici a je širokou společností velice dobře přijímána. Letos jsme se rozhodli z části výtěžku, který z celkového objemu připadne nám, podpořit činnost Střediska charitních sociálních služeb U Sv. Vojtěcha, které zajišťuje služby pro seniory v Dejvicích. Zástupci střediska přijdou představit svoje projekty, které se nám díky sbírce podaří spolufinancovat. 

 

Být přímým, aktivním účastníkem sbírky pro mě byla obohacující zkušenost a vážím si podpory otce Jana a otce Christiána a všech, kteří se v pondělí večer aktivně zapojili! Velkým, pozitivním impulsem byl také zájem naší dcery, která se na sbírku těšila a velice mi pomáhala.  Postupně se k nám přidali další a díky jejich účasti se nám podařilo vybrat 34.696,- Kč. Věřím, že se příští rok zapojí více koledníků a výsledek bude ještě lepší! Jen pro zajímavost, ve farnosti u Sv. Matěje se podařilo vybrat 31.553,- Kč (společně se Suchdolem) a u Sv. Norberta ve Střešovicích 134.324,- Kč. Celkově je zatím sečteno 90% a současný výsledek sbírky činí 118.670.361,- Kč. 

 

Děkuji za zaslaná doporučení pro charitativní činnost! Všechny podněty budou projednány farní radou. 

Andrea Vyskočilová

Zítra v pondělí nás zve Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví na Ekumenickou slavnost, která se bude konat zde v kostele sv. Vojtěcha od 18:00 hod. Mše sv. v 17:30 tedy v pondělí nebude.
Ve středu pak již pravidelná mše svatá v 17:30 hod. bude. Také v neděli bude mše svatá v 9:30 hod.
V pátek pak je v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka indiánek a rytířů.

Milí přátelé, 

zvu vás na páteční modlitbu se zpěvy Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze kostela u varhan. Přijďte prožít hodinu ztišení před Bohem, hodinu odevzdání starostí a poděkování Bohu za radosti, kterými nás obdařuje. Nebo si přijďte jen tak, zazpívat s námi. 

Těšíme se na vás.  

za organizátory: Vít Grec 

V pondělí a ve středu bude obvyklá mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pondělí v 19:00 hod. se sejde farní pastorační rada.
V pátek od 15:30 hod. náboženství, od 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek a ve 20:00 hod modlitba Taizé.

AVIZO:
V pondělí 20. 1. 2020 v 18:00 hod. se zde bude konat ekumenická bohoslužba za účasti všech nejvyšších představitelů křesťanských církví. Z toho důvodu nebude v 17:30 hod. mše svastá.

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na přednášku na téma: Pevný bod v tekuté době – současnost očima psychiatra. Přednášejícím bude MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Přednáška se uskuteční v pondělí 20. 1. v 20:00.

Odkaz na plakátek zde: plakatek_Honzak_102

V pondělí 30. 12. 2019 obvyklá mše v podvečer nebude.
V úterý 31. 12. 2019 je mše svatá ve 23:00 hod. na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o požehnání pro další rok.
Ve středu 1. 1. 2020 je mše svatá v 9:30 hod.
Příští neděli je pak mše sv. v 9:30 hod. Budeme slavit Slavnost Zjevení Páně, požehná se voda, kadidlo a křída. Pokud si přinesete vhodnou nádobu, budete si moci odnést vodu, křídu
a kadidlo samozřejmě také.
Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, tak páteční programy (náboženství, schůzky rytířů a indiánek) odpadají.

Veleúspěšné a skvělé adventní umělecké setkání si můžete znovu připomenout výběrem fotek v galerii na tomto webu. 

Více je pak k vidění na tomto odkazu

A omlouvám se všem za zpoždění při vložení fotek. Vít Grec

 

V pondělí bude mše svatá v 17:30 hod. a po ní příležitost ke svátosti smíření.

V úterý 24. 12. 2019 v 8:30 hod. rorátym, 9:00-11:00 hod. příležitost ke svátosti smíření, 16:00 hod. bohoslužba slova z Vigilie Narození Páně a ve 24:00 hod. půlnoční.

Ve středu 25. 12. 2019 v 9:30 hod. mše svatá ze Slavnosti Narození Páně a po ní bude žehnání vína.

Ve čtvrtek 26. 12. 2019 v 9:30 hod. mše svatá ze Svátku prvomučedníka svatého Štěpána.

V neděli 29. 12.. 2019 v 9:30 hod.  mše svatá ze Svátku svaté rodiny a požehnání rodinám.