V neděli 22.3 se nemohla konat plánovaná sbírka pro Arcidiecézní charitu. S touto nelehkou dobou se pro charitu pojí zvýšené náklady, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík proto zasílá následující prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Otec Jan nabízí k příspěvku také sbírku Milosrdných bratří v Itálii, viz zde

Všem dárcům zaplať pán Bůh!

Papež František vyzval věřící křesťany všech denominací v době virové pandemie ke společné modlitbě Otče náš  25. března 2020 ve 12:00 hodin. Mnoho z nás, farníků od svatého Vojtěcha, se k této modlitbě připojilo.

Ti z Vás, kteří by chtěli modlitbu vyslechnout znovu, naleznou ji na webu Svatého stolce, zde.

V modlitbě pokračujeme i v dalších dnech, spíše v poledne, ale i v jiném čase, pokud v poledne nemůžeme. Tak jsme v modlitbě propojeni se světovou církví a také navzájem, uvnitř našeho společenství. Zkuste se i Vy připojit.

K modlitbě připojujeme naše úmysly:

Za nejvíce postižené oblasti pandemie 

Za uzdravení pana biskupa Karla Herbsta

Za nemocné a jejich blízké

Za oběti a jejich blízké

Za naše společenství

Za zdravotníky (lékaře, sestřičky, ostatní personál)

Za ty, kteří rozhodují

Za výzkumné pracovníky, aby nalezli rychlé testy, léčbu i očkovací látky

Za zachování občanské svobody a otevřené společnosti

Za ty, kteří se kvůli pandemii dostávají do hmotné nouze

Za staré a osamělé lidi a za ty, které úzkost a deprese zahání do kouta

Za náš národ, jehož osud tolik ležel na srdci kardinálu Beranovi

Papež František při modlitbě Otče náš. Zdroj: web Svatého stolce

Máte k dispozici roušku? Pokud nevíte jak si ji opatřit či ušít, spojte se s námi a my Vám roušku rádi poskytneme! Roušky jsou k dispozici v kostele sv. Vojtěcha vždy v kontaktních hodinách (neděle 9-12, pondělí a středa 17:30-18:30), nebo na požádání (tel. Svatovojtěšská linka pomoci). Ochotně Vám je můžeme také doručit domů (např. do Vaší poštovní schránky). Připomínáme, že každý by měl mít alespoň 2 látkové roušky, které může střídat a pravidelně dezinfikovat např. vyvařením. Děkujeme všem ochotným lidem, kteří pro nás roušky šijí!

 

Milí bratři a sestry od svatého Vojtěcha,

pokud máte starosti, jak současnou situaci osobně zvládnout, nevíte si s něčím rady nabo potřebujete s něčím pomoci, zavolejte nám!

Tel. +420 734 641 925

Bohoslovci

Opatření aktualizovaná k 30.3. 2020 – všeobecná karanténa se prodlužuje do 11.4.2020

Vážení a milí bratři a sestry,

chceme vás každého pozdravit a ujistit o své modlitbě za vás a za všechno, co nyní prožíváte!

Chceme vás zde také informovat o rozhodnutích ohledně provozu našeho kostela sv. Vojtěcha a naší duchovní správy.

Vzhledem ke zpřísněným ochranným opatřením státní a komunální správy a s ohledem na ochranu zdraví nás všech:

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné PROGRAMY duchovní správy.

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné BOHOSLUŽBY v našem kostele.

· Individuální kontakt s kněžími a vyhledání duchovní služby jsou možné, jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na telefonním čísle +420/608/208725 (P. Jan Kotas).

· K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz.

· V době obvyklých všednodenních bohoslužeb (pondělí, středa 17:30 – 18:30) bude kostel sv. Vojtěcha otevřen k individuálnímu kontaktu s knězem, k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

· V neděli  je kostel sv. Vojtěcha otevřen ke stejnému účelu od 9:00 do 12:00

Počet osob, které mohou být současně v kostele, je omezen na dvě.  Respektujte, prosíme, toto opatření a při čekání před kostelem nevytvářejte větší skupinky. Po vstupu do kostela si, prosíme, umyjte ruce a po celou dobu pobytu používejte roušku. 

Prosíme všechny, aby do odvolání přijímali eucharistii na ruku a nikoliv do úst.

Všechna tato opatření mají preventivní charakter. Nemáme informace o tom, že by kdokoliv z našeho společenství onemocněl. Prosíme o uvážlivý přístup, nepodléhejme panice ani lehkovážnosti.

Spojujme se, prosím, každodenně v modlitbě za Boží pomoc a ochranu a za vzácný dar zdraví!

Vaši

P. Jan Kotas a P. Christian Pšenička, kněží duchovní správy u sv. Vojtěcha

AKTUALIZACE: Tento příspěvek neobsahuje aktuální informace, ty se můžete dočíst zde.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tedy v pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek