Bohoslužby

Bohoslužba je setkání s Bohem
Posvátnou atmosféru je třeba ctít a přát ji také druhým. Lidé na mši svaté jsou v různých obdobích života. Někteří jsou mladí, jiní staří. Někteří jsou bezdětní, jiní mají malé děti. Jsou mezi námi lidé nemocní, s tělesným nebo smyslovým postižením. Všichni jsme ale dětmi jednoho Boha a vzájemná ohleduplnost při bohoslužbě by měla být přirozenou samozřejmostí.

Všední den
V pondělí a ve středu v 17.30 hodin, se koná mše svatá zpravidla v pravé postranní lodi (mimo dobu letních prázdnin). Příležitost ke svátosti smíření bývá po mši v kapli na ochoze vpravo vzadu.

Neděle

Před mší svatou

Svrchní oděv lze odložit v nehlídané šatně ve vstupní hale vpravo.
Ministranti se scházejí 20 minut před mší svatou v sakristii.
Zpovídá se od 9.00 v kapli v prvním patře na ochoze vpravo vzadu.
Nejsvětější svátost bývá před mší svatou na oltáři v pravé postranní lodi. Prostor je určen pro modlitbu a tiché soustředění. I v hlavní lodi je třeba před mší svatou zachovávat klid a ticho.
Jako přípravu na mši svatou obvykle zpíváme od 9:20 litanie.

Mše svatá

Mše svatá v neděli začíná v 9:30 hodin. Koná se v celém veřejném prostoru kostela a účastníci bohoslužby mohou sedět nebo stát v hlavní lodi, v obou postranních lodích a na celém ochoze v 1. patře. Jako moment ztišení před bohoslužbou se před mší zpívají litanie, které začínají v 9:20. Pozdní příchod a předčasný odchod před koncem bohoslužby ruší ostatní.
Mešní řád je možno sledovat podle zpěvníku, který je k dispozici na stojanech ve vstupní hale.

Svaté přijímání se podává většinou v hlavní lodi, v pravé postranní lodi a na obou stranách ochozu.
V obou postranních lodích je umístěna lokální televize, která přenáší dění v presbytáři.
Levá postranní loď je částečně oddělena od hlavní lodi a je určena zejména rodičům s miminky a malými dětmi, které by ještě nevydržely v klidu sedět a nerušit ostatní v hlavní lodi kostela. Zde se děti mohou volně pohybovat. Zde také mohou během mše svaté stát dětské kočárky.

Pět předních řad po obou stranách hlavní lodi je určeno pro děti a jejich rodiče. Menší děti, které potřebují ostražitější rodičovský dozor, bývají spíše v levé části lodi. Knížky nebo i jiné hračky jsou tolerovány, pokud s nimi děti neruší ostatní. Větší děti sedávají spíše v pravé části hlavní lodi.

Ochoz není vhodným prostorem pro děti. Toto pravidlo má několik důvodů: děti by mohly z ochozu spadnout dolů. Dětský pláč nebo halas je z výšky dobře slyšitelný, rozléhá se po celém prostoru kostela a ruší ostatní. Z výchovných důvodů je nevhodné, aby malé děti „pozorovaly“ mši svatou z nadhledu.

Běžná sbírka, která se koná při každé nedělní mši svaté, je použita pro potřeby kostela a společenství.

Sbírky pro předem ohlášené účely se odevzdávají arcibiskupství.

Větší finanční dary je vhodné domluvit předem s jáhnem Martinem Opatrným, který může vystavit potvrzení pro snížení základu daně.

Události a programy, které se konají v týdnu po mši svaté, zpravidla oznamuje jáhen před koncem bohoslužby.

Po mši svaté

První neděli v měsíci bývá příležitost vypít si šálek kávy nebo čaje ve farní kavárně.
Po mši lze zakoupit tiskoviny Pastoračního střediska v levé postranní lodi. Bývá otevřeno Karmelitánské knihkupectví, které má vchod ze vstupní haly nalevo. Různé další informace lze nalézt na obou nástěnkách ve vstupní hale. Plakáty, letáky a tiskoviny nelze vyvěšovat na nástěnky ani pokládat do volného výběru na stolky v předsíni bez předchozí domluvy s jáhnem Martinem Opatrným.

Poznámka: vchod na WC je ze vstupní haly vpravo za šatnou.

2 Komentáře

2 komentáře

  1. Helena Kovarikova

    Dobry den, dejte mi prosim vedet, zda je mozne si stahnout a vytisknout nedelni liturgicky letacek ? Dekuji, s pozdravem,

    Helena Kovarikova

Odpovězte uživateli