Před dvěma týdny proběhl na půdě Salesiánů v Kobylisích Fotbalový turnaj farností – první ročník nyní snad již tradiční akce.

V lítých bojích se utkali reprezentanti farností sv. Matěje, sv. Anežky České, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Františka z Assisi, domácí Salesiáni a zástupci našeho kostela.

V sestavě složené z rodů Rakovských, Nevařilů, Bednářů, Magendansů, Iblů a Vernerů se nám na akci podařilo vybojovat druhé místo! Věřím, že jsme našemu kostelu neudělali ostudu, a příští rok Vám dovezeme pohár!

Sportu zdar!

sobotu večer od 20:30 jste srdečně zváni do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově na vigilii svatodušní s komunitou bratří premonstrátů, s bohoslovci a (veřím, že nejenom) mládeží od sv. Vojtěcha v Dejvicích, kterou povede P. Christian Pšenička.

Večer plný modlitby, zpěvu a rozjímání vám po své loňské zkušenosti vřele doporučuji. Těšíme se na vás.

Vít Grec

Srdečně vás jménem České křesťanské akademie zveme na tematický večer

ZTRÁTA  BIODIVERZITY

v duchu encykliky papeže Františka „Laudato si“. Naším vzácným hostem bude

Albert František Damaška,

entomolog a zoolog působící na Přírodovědecké fakultě UK.

V průběhu večera se budeme zamýšlet nad tím, co nám přináší rozmanitost přírodních druhů, o co přicházíme, když z naší planety mizí tisíce rostlinných a živočišných druhů ročně, a jak se otázka biodiverzity prolíná s různými obory lidské činnosti.

Těšíme se na vás ve středu 31. 5. 2023 v 19.30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

Zveme vás na pouť k uctění památky kardinála Berana, která proběhne v neděli 14. května. Jednou zastávkou této pouti je mše svatá v našem kostele v 9.30. Pěší putování potom pokračuje do Strahovské baziliky a konči v katedrále u hrobu kard. Berana.

Bližší informace najdete v tomto LETÁČKU

-vgr-

Milí přátelé, 

těm, kteří se nevypraví na brigádu do kláštera v Drastech nabízíme jiný zajímavý program na dopoledne v sobotu 13.5. Tady je pozvánka z Nadace sester boromejek:  

 

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku a prohlídku jednoho z pražských skvostů. Nadace sester boromejek pořádá ve spolupráci s Cestami pomoci přednášku na téma: Současná Ukrajina a cesty pomoci. Pracovníci humanitární organizace se s námi podělí o své zkušenosti i zážitky z cest, které osobně absolvovali do válečných zón na Ukrajině. Zároveň jsme využili partnerství s farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, která nám poskytla pro tuto přednášku prostory a požádali jsme otce Houkala o prohlídku tohoto nádherného kostela. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Srdečně zveme vás i vaše blízké i známé. Těšíme se na setkání.

Nadace sester boromejek

 

-vgr-

Minulý pátek zemřel náš dlouholetý farník pan profesor Ivan Vyskočil. Doprovázejme jeho duši i pozůstalou rodinu modlitbami. Poslední rozloučení s ním bude při mši svaté v chrámu Matky Boží před Týnem v pátek 5.5. v 10.30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vgr-

BRIGÁDA V DRASTECH

sobota 13. května 2023

Zveme vás na brigádu do kláštera sester karmelitek v Drastech. Práce je tem různorodá a většinou si každý může najít to, co ho baví a co zvládne – od rozbíjení kamenů přes řezání dřeva a pálení, sázení stromků, vytrhávání náletů až po pletí cestiček. Děti se tam také zabaví, areál je velký a plný cest, po kterých jde běhat nebo jezdit na kole. A modlit se a obědvat se sestrami je krása!

Oficiálně začínají brigády v devět ráno, ale není třeba se tím nechat odradit. Má smysl přijít i na odpoledne, má smysl spojit zastávku v Drastech s výletem a jít pomáhat jen na dvě hodiny. Každý zasazený stromek nebo vytržený plevel se počítá. 😊

Informace: Alena Theodora Dvořáková, 777 175 581, theodoraheller@gmail.com.

Pořad bohoslužeb v nadcházejícím týdnu je jako normálně – mše svatá v pondělí a ve středu v 17.30, v úterý ve 12 h fakultní mše svatá zde  v kostele

21 dubna  v pátek bude ve 20 h modlitba Taize
22 dubna v 10 h v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude slavnostní eucharistie na oslavu 1050 let Pražského biskupstvi
22 dubna sobota 14 h kurz lektorů zde v kostele. Jsou zváni všichni aktivní i potenciální lektoři
5 – 8 května  proběhne vvýprava indiánek na faru v Dražicích u Tábora. Zveme všechna děvčata od 6 do 16 let. Informace u Julie Tesařové a Josefiny Vopařilové. 

13 května  bude brigáda v Drastech na stavbě kláštera sester karmelitek. Je to výborná příležitost jim pomoci a přitom poznat další lidi z našeho společenství – bližší informace budo včas sděleny. organizuje Marie Kubíková
28 května odpoledne bude výlet (nejenom) rodin na Levý Hradec  Bližší informace Marie Kubíková

připravil Vít Grec