Přejme si všichni navzájem, abychom se radostně a s elánem vydali na novou cestu k Betlému

Irena Brožová

Rádi byste o Vánocích obdarovali některé z dětí, kterým rodiče nemohou splnit jejich vánoční přání?

Můžete se zapojit do tradiční akce naší farnosti „Vánoce dál“ ve spolupráci s panem Milošem Uvízlem. Sociální pracovnice OSPOD Praha 2 vytipovaly 58 rodin, které kvůli špatné socioekonomické situaci nemohou svým dětem pořídit dárek, který si přejí.

Pokud se rozhodnete akci podpořit, v odkazu pod článkem si otevřete tabulku se seznam dětí a jejich dárků. U dítěte, které si vyberete podpořit, napište prosím svoje jméno a do závorky Vojtěch (abychom věděli, že dárek vybírá naše farnost), tak bude zřejmé, že již dítě našlo svého dárce. Zabalené dárky označené jménem dítěte a pořadovým číslem můžete přinést v neděli 13. 12. mezi 9:00 – 10:30 (mezi jednotlivými bohoslužbami) ke kostelu sv. Vojtěcha, popřípadě se můžete domluvit na předání s paní Lenkou Nevařilovou, tel: 776656148.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré

Lenka Nevařilová

Milí bratři a sestry,

nedělí 29. 11. vstoupíme do radostného adventního očekávání.

Bohoslužby se budou konat podobně jako minulou neděli: mše svatá bude v 8:30, v 9:30 a v 10:30 v hlavní lodi kostela. Vedle toho bude celé dopoledne kostel otevřený, s možností osobní modlitby a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Požehnání a rozsvícení adventních věnců proběhne při každé boholsužbě a bude možné také individuálně kdykoliv v průběhu dopoledne.

V souladu s vládními opatřeními se zvyšuje počet účastníků na každé bohoslužbě na 20 osob. Protože lidé žijící ve společné domácnosti se pro tyto účely považují za jednu osobu, prosím, abyste se v případě účasti rodin zapisovali jen do jednoho řádku např. takto: Novákovi 5x). Na bohoslužby se, prosím, zapisujte na tomto odkazu.

Po zkušenostech z minulé neděle měníme poněkud využití prostorů našeho kostela: 1) eucharistie se bude slavit vždy v hlavní lodi, 2) boční kaple sv. Vojtěcha bude k dispozici pro osobní modlitbu, individuální přijetí svatého přijímání a požehnání adventního věnce, 3) ve zpovědní místnosti u vchodu bude k dipozici kněz pro slavení svátosti smíření.

Jsme k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

Modlíme se za vás všechny a vyprošujeme požehnaný advent!

Vaši P. Jan, P. Christian, jáhen Martin

S nedělním pozdravem posílám všem i přání dobrého rozloučení s rokem liturgických textů „A“. I když rozhodně nebyl vždycky „áčkový“, upřímně doufám, že nikoho „nesemlel“ nadmíru – nevratně.  

Irena Brožová

Milí bratři a sestry,

mám pro vás všechny radostnou zprávu!

Vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením můžeme v našem kostele sv. Vojtěcha opět začít pravidelně slavit eucharistii.

Tuto neděli, tedy 22. listopadu 2020, bude kostel otevřen od 8:30 do 11:30 a mše svatá bude sloužena v boční kapli sv. Vojtěcha poprvé v 8:30, pak znovu v 9:30 a potřetí v 10:30. Pokaždé se jí může účastnit nejvýše 15 osob – proto se prosím zapište a použijte k tomu následující odkaz.

Během celého nedělního dopoledne však bude v hlavní lodi kostela zároveň možnost osobní modlitby a individuálního svatého přijímaní pro všechny, kteří se už nevejdou do kaple na mši svatou.

Ve zpovědní místnosti vpravo od vchodu bude možné přijmout svátost smíření.

V následujících všedních dnech již budou bohoslužby jako obvykle: v pondělí a ve středu od 17:30 vždy mše svatá a po ní možnost přijmout svátost smíření.

Program v příštích dnech budeme eventelně upravovat podle aktuálně platných pravidel a konkrétních potřeb našeho společenství.

 

Radost z Hospodina je naše síla!

 

Požehnanou neděli Krista Krále vám všem ze srdce přejí P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

 

Zdravím všechny s přáním nikým a ničím nemlžených dní
Irena Brožová

Moji milí.

Všechny vás moc zdravím ze vzdáleného Toronta a pevně věřím, že jste zdrávi a zvládáte s pomocí Boží všechny těžkosti v této náročné době. Sleduji webové stránky sv. Vojtěcha a opravdu na vás myslím často a rád a vzpomínám.
V Torontu jsem našel částečné zázemí u sv. Václava, kostela, který byl přestavěn z bývalého skladiště v druhé polovině 20. století, a to zásluhou české komunity.  Bohoslužby tu probíhají v češtině a zatím se ještě neuzavřely, jsou jen početně omezeny. Covidová situace tu je, aspoň co se týče počtu nakažených a hospitalizovaných, o dost lepší, ovšem i tak jsou opatření poměrně přísná. A to trvá od jara, bez letní přestávky. Ale dá se s tím žít.
Torontský Otec Jan, který tu je od loňského roku, nám teď bohužel uvízl v Česku, ale snad se podaří překonat všechny překážky a pustí ho zpět. Místo něho slouží mše faráři z okolních farností, což je pro některé z nich poněkud náročné, zejména když se snaží přelouskat liturgii v češtině. Ale nakonec, to není to nejdůležitější.
Posílám aspoň fotku z našeho kostela.
Mějte se moc hezky, Pán Bůh vás ochraňuj a myslím na vás.
 
Petr Buriánek

Poznámka redakce : Petr Buriánek je od září  generálním konzulem  ČR v Torontu v Kanadě. 

 

Milí spolufarníci, 
 
rádi bychom vám nabídli novou službu – „LITURGIE“ DO RUKY
Jedná se o možnost posílání či předání papírové formy Nedělní liturgie.
Tato služba je určena především těm, kteří by si rádi přečetli „boží slovo“
a do kostela se v těchto dnech z různých důvodů nemůžou dostat 
nebo je pro ně elektronická forma nevhodná. 
 
Dejte nám vědět i pokud někoho takového znáte a víte, že k němu tato informace nedostane.
V případě zájmu se můžete přihlásit na tel. čísle 734641925 či napsat na tuto adresu: vojtech.ds@volny.cz 
Těm z vás, pro které není práce s počítačem překážkou, nabízíme možnost navštívit stránky www.víra.cz kde je Nedělní liturgie na několik nedělí dopředu a jsou tam i  texty na každý den.  
Pokud se na stránkách zaregistrujete, můžete mailem dostávat různé texty podle vašeho výběru, včetně Nedělní liturgie. 
za Pastorační radu Hanka Rakovská a Vít Grec
 

Milé sestry, milí bratři,

V návaznosti na výzvu Víta Grece týkající se nedělních sbírek bychom Vás rádi upozornili na zprovoznění formuláře „Chci darovat!“ na našich webových stránkách.

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zadat částku daru a další potřebné údaje tak, aby vám mohlo být automaticky po obdržení daru na konci roku vystaveno potvrzení pro daňové účely.

Tímto způsobem můžete taktéž duchovní správě dát vědět o vašem záměru poskytnout větší jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek na určitý účel vyhlášený naším společenstvím, což umožní lepší finanční plánování.

V době omezeného provozu kostela je však neméně důležitý i příspěvek na běžné provozní výdaje (energie, úklid, údržba, cca 30 tis. Kč měsíčně), které jsou za normálního provozu hrazeny z nedělní sbírky. I v tomto případě můžete před zasláním daru na účet 331341061/0100 využít formuláře pro získání potvrzení pro daňové účely.    

Děkujeme!

Za ekonomickou radu Svatovojtěšského společenství, Jiří Witzany

milé sestry, milí bratři, 

připojte se i vy k zítřejší akci bělohorských sester Benediktinek. 

V důsledku pandemie koronaviru prochází lidstvo temnou zkušeností smutku a úzkosti, strachu a nejistoty, samoty a beznaděje. Navíc se nás bolestně dotýká brutální násilí v Bělorusku a Náhorním Karabachu i nová vlna teroru ve Francii, Rakousku, Afganistánu a Etiopii. Uprostřed těchto okolností si přejeme zakusit „solidaritu otřesených“ (Patočka), darovat si navzájem prožitek blízkosti a sounáležitosti celé lidské rodiny. Je lepší zapálit svíčku, než proklínat tmu.

Pojďme společně v neděli 8. listopadu 2020 ve 20 hodin rozsvítit v oknech svých domovů svíci a vyjádřit tak touhu po uzdravení svých blízkých, po uzdravení vzájemných vztahů i celé planety. V tento den si připomínáme 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která proběhla 8. listopadu 1620 a stala se na celá staletí symbolem temnoty, útlaku, netolerance a rozdělení.

K této iniciativě nás inspiruje společné prohlášení papeže Františka a velkého imáma Al-Azhar Ahmada Al-Tayyeba „O lidském bratrství pro světový mír a společném soužití“ z Abú Dhabí, které v těchto týdnech František rozpracoval v encyklice Fratelli tutti.

Opatství Venio – Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha

https://www.benediktinky.cz/svice-za-uzdraveni