Po tři nadcházející adventní středy tj. 7.,  14., a 21. prosince  bude v našem kostele vždy v 7:00 ráno mimořádná mše svatá se zpěvem barokních rorátních písní s doprovodem varhan a dalších hudebních nástrojů. 

Spolu s našimi bohoslovci se na vás těšíme. 

Odpolední mše svatá v 17:30 a následující příležitost svátosti smíření se bude konat normálně. 

Vít Grec 

Srdečně Vás zveme na Adventní duchovní obnovu pro svatovojtěšské společenství, 

kterou povede P. doc. Jaroslav Brož, ThD. spirituál Arcibiskupského semináře v Praze

 v sobotu 10. prosince v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích   

Program:   9:30   1. promluva

                 11:00   2. promluva

                 12:30   mše sv.

 O přestávkách bude příležitost k adoraci a ke svátosti smíření

Vít Grec

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 9.9.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k pololetí roku 2022. ER nemá k hospodaření společenství žádné výhrady. Zvýšené náklady na úklid byly projednány a vysvětleny. ER schválila možnost přispívat na běžné nedělní sbírky prostřednictvím QR kódu, které budu připraveny do konce září 2022. To znamená, že bude možné přispívat na běžné nedělní sbírky dvěma novými způsoby – bezhotovostně převodem na účet společenství a QR kódem. Pro přispěvatele bude možnost uplatnění těchto příspěvků jako daru pro daňové účely. Tyto možnosti bude přehledně uvedeny na internetových stránkách společenství. ER schválila zavedení příspěvku na výuku náboženství od září 2022 ve výši 1.000, – Kč za rodinu. 

V neděli 4.12. bude po mši svaté ve vestibulu kostela možnost si zakoupit knihy či vánoční papírenské zboží z nakladatelství Cesta domů. Platba pouze v hotovosti. 

Výtěžek této benefiční akce půjde na podporu organizace Cesta domů, tedy na poskytování paliativní péče a osvětu v této oblasti. 

Zároveň připomínáme, že tuto i nadcházející adventní neděle bude otevřeno také karmelitánské Knihkupectví u sv. Vojtěcha. 

Martina Tesařová a Vít Grec

Srdečně vás jménem České křesťanské akademie zveme na tematický večer

OTÁZKA VODY 

v duchu encykliky papeže Františka „Laudato si“. Naším vzácným hostem bude RNDr. David Pithart, CSc., absolvent PřFUK, hydrobiolog a projektový manažer ve společnosti Beleco, kde se zabývá především propojením vědy, výzkumu a praxe v oblasti aplikované říční ekologie. Během večera se spolu s ním zamyslíme například nad otázkami, kde leží hranice našeho práva na vodu, jak s ní rozumně hospodařit, co dělat, abychom vodu nejlépe zadrželi v krajině nebo jak zdroje vody chránit a spravedlivě rozdělovat.

Těšíme se na vás ve středu 7. 12. 2022 v 19.30 u nás v kostele sv. Vojtěcha.

Srdečně vás zveme na ekumenické setkání Večer důvěry, po kterém bude následovat tradiční Slavnost světla –  slavnostní celopražská modlitba Taizé.
Setkání se koná v sobotu 12. listopadu 2022 s následujícím programem:
16:00 biblický úvod a diskusní skupinky
19:30 Slavnost světla – modlitba se zpěvy Taizé. 
V případě, že byste chtěli pomoct s přípravou, napište prosím organizátorům na e-mail: taize.praha(zavináč) gmail.com, nebo do chatu této události na facebooku. Zejména jsou vítáni zpěváci do sboru nebo hráči na nástroje. Zkouška hudby bude v sobotu v 15 hod. 
Těšíme se na vás.
 
Martina Tesařová 

V neděli 23. října 2022 proběhl před naším kostelem Misijní koláč. 
Napečeno bylo hojně, poprvé se také přidali také naši korejští spolufarníci. 
Misijní zapálení bylo tak veliké, že se vybraná částka nakonec vyšplhala na 20 022,- Kč. 
Tento obnos jsme poslali na účet Papežského misijního díla. 
Na fotkách si můžete prohlédnout, jak vypadá radost z pomoci druhým. 
Děkuji za Vaši štědrost. Hana Rakovská
 

IMG_1813

V sobotu 22.10.2022 proběhla v Drastech u sester Karmelitek každotýdenní brigáda. 

Za drobného mrholení se několik aut z Dejvic vydalo vstříc dobrodružství. 
Nakonec se nás v devět ráno sešlo 15 farníků od dětí přes dospívající, mladší i starší dospělé až po seniory. 
Čekala nás práce v lese, kde jsme sváděli boj s velmi odolným soupeřem – akátem, kterému se v klášterním lese daří obzvlášť dobře. 
A tak se nám hodily rýče, lopaty, na řadu přišly také krumpáče. 
Lehce po poledni jsme po dobře odvedené práci využili zázemí altánku, 
kde čekal nejen teplý čaj a káva, ale také opravdový oheň. 
Společný oběd nám zpříjemňovalo sluníčko, které se mezitím prodralo přes mraky a po zbytek odpoledne provázelo při práci skupinu, která dorazila z Roztok … 
Sestry nás rády uvidí zase někdy příště. Já už se také těším. 
Velké díky všem, kteří dorazili. A ti, kteří by rádi také pomohli, mají možnost přispět do sbírky, 
kterou sestry uspořádaly na platformě donio: 
 
Hana Rakovská
 

621dae63-79c4-4df2-b878-c58a4088a2ff