Ekonomická rada

Svatovojtěšská ekonomická rada je poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem duchovní správy s péčí dobrého hospodáře.
 
Členové ekonomické rady jsou:
P. Jan Kotas
Magdaléna Hrdličková
Jiří Witzany
Pravomil Novák
Andrea Vyskočilová
 
Rada se poprvé setkala v říjnu 2020, připravila zprávu o hospodaření za rok 2020 a rozpočet pro rok 2021.
 

Zápis z jednání Ekonomické rady 25.2. 2022

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady 17.1.2022

Stručný zápis z jednání Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha dne 17.1.2022

Ekonomická rada se na svém jednání 17.1.2021 zabývala zejména plněním rozpočtu v roce 2021 a přípravou rozpočtu na tento rok.

Hospodaření našeho společenství by podle předběžný údajů mělo skončit přebytkem okolo 200 tisíc Kč přesto, že se v průběhu roku podařilo zrealizovat pořízení nových varhan. Konečným hodnocením rozpočtu na základě kompletní účetní závěrky se bude ER dále zabývat na příštím jednání. V návaznosti na uzavření roku 2021 převezme účetnictví Ing. M. Králová a pokladnu Ivana Vopařilová. Pravidelné sčítání nedělních sbírek zajistí rotačně členové ER.

Pokud jde o přípravu rozpočtu na rok 2022, bude nutné počítat s navýšením nákladů na služby. ER ale také diskutovala možnost výrazného navýšení položky osobních nákladů tak, aby bylo možné nejen odměňovat pravidelné činnosti, ale také se systematičtěji věnovat aktivitám navenek společenství. Významným krokem v tomto směru by bylo ustavení pozice pastoračního asistenta. S tímto také souvisí analýza potencionálních výnosů pravidelných sbírek a finanční darů. Např. při variantě výnosů ve výši 1 mil Kč a předpokladu 150 domácností v našem společenství by bylo potřeba průměrně vybrat 130 Kč týdne na jednu rodinu. Tato částka je podstatně nižší než průměrná hodinová mzda v Praze.

Z hlediska financování dlouhodobějších projektů farnosti je zvažováno založení nadačního fondu sv. Vojtěcha. Po formální a právní stránce je založení připraveno, ER se však shodla, že konečné rozhodnutí bude učiněno až po nástupu nového arcibiskup a případných souvisejících systémových změnách ve financování farností.