Dnešní sbírka je na pomoc obyvatelům Středního a Blízkého východu.

V pondělí a ve středu budou pravidelné bohoslužby v 17:30 hod.

V pátek je slavnostní den pro celou pražskou arcidiecézi. Pro nás z toho plyne:

V pátek nebude náboženství a nebude schůzka rytířů ani indiánek.

Program bude tento:
Od 18:00 hod zde začne přípravný program modliteb a čtení textů pana kardinála Berana.

V 19:00 hod budou v čestné koloně přivezeny ostatky pana kardinála a s nimi přijedou i čeští a moravští biskupové a čestní hosté. Rakev bude přinesena do kostela a budou následovat Svatovojtěšské nešpory. Po nešporách budou ostatky převezeny do Strahovské baziliky.

Zde potom ještě večer bude modlitba Taize.

Přinášíme nové 132. číslo „farního“ časopisu Vojtík, jvojtik132ehož příloha je věnována obrazu M. Rady, který bude po dobu postní instalován v našem kostele.

Číslo lze nalézt také spolu se všemi elektronicky publikovanými čísly v archivu Vojtíka.

Vojtik131  Na neděli, kdy církev slaví Slavnost Ježíše Krista – Krále, vychází nové číslo Vojtíka s pořadovým číslem 131. Najdete v něm například témata jako jsou:

Naše korejská komunita – první kroky ke sblížení

Možnosti podpory domácího hospice Cesta domů

Změny v adventu aneb jak rodiče k volnému večeru přijdou

Tuto neděli vyšlo nové vydání časopisu Vojtík. Přečíst si v něm můžete o tradici svatostánku a jeho umístění v našem společenství, ohlédnutí za kostelními a mimokostelními akcemi jako byla Farní pouť na Tetín nebo recenzi na knihu Než krokodýl spolkne stín.

Toto nejnovější vydání si můžete prohlédnout níže, starší, březnové číslo Vojtíka naleznete nyní na webu zde.