V týdnu jsou již pravidelné mše svaté:

pondělí a středa v 17:30 hod a pak v neděli v 9:30 hod.

 

V čtvrtek 27.9. v 16:00 hod. je Svatováclavské duchovní zastavení  před sochou svatého Václava na Václavském náměstí. Duchovní zastavení povede pan kardinál Dominik Duka.

Upozorňujeme, že se začátek posunul na 16:00 hod (původně byl plánován později).

V pátek 28.9. o Slavnosti svatého Václava, hlavního patrona českého národa, pan kardinál Dominik Duka zve všechny na celonárodní pouť do Staré Boleslavi.  Poutní mše svatá tam bude na Mariánském náměstí sloužena v 10:00 hod.

V katedrále sv. Víta bude mše svatá v 9:30 hod a v 18:00 hod.

V kostele sv. Václava v Dejvicích je mše sv. v 18:00 hod.

Pořad bohoslužeb:

V tomto týdnu již začínají mše ve všední den:

Pondělí 17:30

Středa 17:30

 

Příští neděli pak bude pravidelná mše v 9:30 hod.

 

Další program:

V pondělí v 16:00 hod svátost smíření pro děti do 10 let

Ve středu casino v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka indiánek a schůzka ministrantů

                   ve 20:00 modlitba Taize

23. neděle v mezidobí

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

15. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9. 15.30! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Rytíři a indiánky začínají taktéž 14. 9.

Pokračovat ve čtení

22. neděle v mezidobí

 

2. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9.! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Farní káva po nedělní mši svaté až 9. 9.

Přihlaste se prosíme na farní výlet – 22. 9. na Makovou Horu viz. zde

Pravidelné všední bohoslužby od 17.9.

Zpovídání dětí bude 17. 9. od 16.00 a mládeže ve středu 19. 9. od 18.00

Po dobu prázdnin je mše svatá pouze v neděli v 9:30 hod.

Duchovní správa přeje všem příjemné prožité volna, prázdnin, dovolených či pracovního nasazení. Vše prožijte v Boží blízkosti a s Božím požehnáním se navraťte do všedních dnů.

Dnešní sbírka je na bohoslovce

Ve středu 27.6. je náhradní zpovědní den:

V 16:00 svátost smíření pro děti do 10 let a od 17:00 do 20:00 příležitost pro mládež.

 

Příští mše svatá bude opět v neděli v 9:30 hod.

V úterý 19. 6. od 17 hodin bude mít mládež  možnost před odjezdem na prázdniny přijmout svátost smíření. Vzhledem k tomu, že tato událost zdařile unikla nedělním ohláškám, nebude se mimořádně začínat společnou modlitbou.  Přijít můžete i později.

V týdnu již nebudou až do cca. poloviny září mše svaté.

V neděli je pravidelná mše sv. v 9:30 h.

 V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku pondělí a středa mše svatá v 17:30 h. Neděle 9:30 h.

 

Příští neděli přistoupí 9 dětí poprvé ke svatému přijímání. Především tyto děti zahrňme do svých modliteb v tomto týdnu.

Prosíme, aby tato děti byly v kostele nejpozději v 9:15 h.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 naposledy náboženství

                    16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

                    20:00 je modlitba Taize

V pondělí i ve středu bude v 17:30 bohoslužba slova.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Zde mše svatá nebude. V Praze má přednost  společná oslava této slavnosti v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá je tam v 17:00 hod a pak následuje průvod ke čtyřem oltářům na Hradčanském náměstí.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod.

 

Další program:

v pátek  v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.