Procházíte příspěvky z kategorie Ohlášky

Ohlášky 13. 5.

Dnešní sbírka je určena na potřeby arcidiecéze. V pondělí a ve středu bude mše sv. v 17:30 hod a příští neděli v 9:30. Je to Slavnost seslání Ducha svatého. Touto slavností završíme a ukončíme dobu velikonoční. Další program v týdnu: Pátek v 15:30 náboženství v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek ve 20:00 modlitba Taize

0 Komentářů

Ohlášky 23. dubna 2018

Zítra je Svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze a patrona našeho kostela. Mše sv. bude jako obvykle v 17:30 hod. Ve středu bude také pravidelná mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30. Připomínáme, že po mši svaté příští neděli začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání. Jsou to ty […]

0 Komentářů

Ohlášky 25. března 2018

V pondělí v 16:00 hod. přijmou poprvé svátost smíření děti, které se na tuto událost v postní době připravovaly. Na nás je, abychom je provázeli modlitbou. V pondělí pak je pravidelná mše svatá v 17:30 hod. a po ní možnost svátosti smíření. Ve středu bude při večerní mši svaté udělována svátost pomazání nemocných. Především pro […]

0 Komentářů

Ohlášky 11. března 2018

Dnešní sbírka je na charitní činnost v arcidiecézi. V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: v pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod. Další program: V pátek 15:30 hod. náboženství 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek

0 Komentářů

Ohlášky 25. února

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb pondělí a středa 17:30 v neděli 9:30 hod. V sobotu je pro nás připravena postní rekolekce, a to v klášterním kostele sv. Václava na Hadovce. Začínáme v 9:30 hod. Na pořadu je slovo k meditaci, výstav Nejsvětější svátosti oltářní, příležitost ke svátosti smíření a zakončíme ve 12 hod. mší […]

0 Komentářů

Ohlášky 18. února 2018

Postní rekolekce pro naše společenství se bude konat v kostele sv. Václava na Hadovce dne 3.března. Začátek v 9:30 hod. Na programu bude slovo k rozjímání, možnost ke svátosti smíření, adorace Nejsvětější svátosti a mše svatá.

0 Komentářů

Ohlášky 18. února 2018

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: v pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod. Příští neděli je v arcidiecézi sbírka nazvaná Haléř sv. Petra. Je to sbírka naší církve na charitní aktivity Svatého otce. Další program: V pátek v 15:30 náboženství 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

0 Komentářů

Ohlášky 11. února 2018

V pondělí bude pravidelná mše sv. v 17:30. Středa 14. 2. je Popeleční středa. Začíná postní doba. Je to den přísného postu: Znamená to, že ti, kdo jsou ve věku od 18 do 60 let mají půst od masa a také se mají jen jednou za den do sytosti najíst. Ostatní – ti mladší 18 […]

0 Komentářů

Ohlášky 28. ledna 2018

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí a středa je obvyklá mše sv. v 17:30 hod. V pátek 2. 2. je Svátek uvedení Páně do chrámu – tedy Hromnic. Mše svatá bude v 17:30 hod. Příští neděli pak bude mše sv. v 9:30 hod. Z Charity přišly výsledky Tříkrálové sbírky. Naši koledníci vykoledovali 31695,- Kč. Koledníkům i […]

0 Komentářů

Ohlášky 14. ledna

V pondělí a ve středu bude pravidelná mše svatá v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod. Další program: Pátek v 15:30 náboženství v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek ve 20:00 modlitba Taize

0 Komentářů