V předvečer svátku Tří králů se, s požehnáním od otce Christiana, vydalo do ulic 6 skupinek koledníků a to díky velké podpoře skautského oddílu Záře z Dejvic. Moc děkujeme všem, kteří se k nám včera přidali a tímto způsobem oslavili svátek Tří králů! Štěstí, zdraví, dlouhá léta …..
AV

Balíčky pro zdravotníky z ÚVN byly předány dnes 20.12. za účasti P. Jana Kotase. Všem moc děkujeme za příspěvek do jarní sbírky, která nám umožnila realizovat i tuto akci! AV

Informace o adventní duchovní obnově, která proběhne u nás v kostele tuto sobotu 11.12. naleznete zde.

Rekolekce začíná v 9:30, povede jí P. doc. Jaroslav Brož, ThD., spirituál Arcibiskupského semináře.

Všichni jste srdečně zváni!

V neděli 12.12. proběhne na kůru výstava a charitativní prodej umění z Tanzanie pod záštitou charitativní organizace Bez mámy. Více informací zde. 

Přijďte se podívat na jedinečné umění Tinga Tinga a pořídit zajímavý vánoční dárek :).

Akci u nás v kostele koordinují manželé Albrechtovi.

Milí přátelé,

v sobotu 13.11. se skupinka dobrovolníků od sv. Vojtěcha vydala do Moravské Nové Vsi na brigádu ve farnostech postižených červnovým tornádem. I když jsme se snažili, seč nám síly stačily, množství práce za den je samozřejmě jen kapka v moři toho, co je ještě potřeba všechno opravit. Přes všechnu spoušť, kterou živel napáchal, jsme si ale odvezli velmi silný zážitek plný naděje zprostředkované sympatickým panem farářem a několika optimistickými farníky. Možná oni posloužili svojí pokorou a příkladem více nám, než my jim.

Chci vás tedy touto cestou pozvat a povzbudit, ať využijete příležitost vyrazit ještě v sobotu 20.11., kontakt na pana faráře předá Michal Ibl, nebo se můžete obracet přímo na mě na číslo 723642963. Tabulka na zapisování je stále funkční zde.

Vojtěch Jirsa

Vzhledem k opět sílící intenzitě pandemie COVID-19 vás žádáme, abyste během celého pobytu v kostele při jakékoliv příležitosti dodržovali níže uvedená pravidla.

Platná hygienická opatření pro bohoslužby aplikovaná v kostele sv. Vojtěcha

naposledy aktualizováno 1. listopadu 2021

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.   Prosíme obsazujte židle s vynecháním místa ideálně „šachovnicově“ a využijte i boční lodě a zejména ochoz

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.  Ekvivalentem respirátoru je rouška z nano materiálu s filtrační účinností vyšší než 95% (FFP2, KN95) – nikoliv rouška zdravotnická nebo textilní.

Respirátor musí zakrývat ústa i nos

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Pokud nejste členy jedné domácnosti, při pozdravení pokoje si nepodávejte ruku. Pozdravte se jiným vhodným způsobem

 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jednotlivec (např svátost smíření) nebo jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

 

K dnes papežem Františkem zahájené synodní cestě byla na webu Církev.cz publikována specializovaná stránka Synoda 2021 – 2023.  Na ní naleznete nejrůznější informace a aktuality týkající se synodního procesu. Zejména vás chceme upozornit na podstránku Synoda krok za krokem , na které se ve stručnosti můžete seznámit s jednotlivými kroky synodního procesu. Leták s hlavními body je ke stažení ZDE

Pro snazší přístup na synodní stránky jsme odkaz na ně umístili i do seznamu odkazů dole na levé liště těchto stránek. 

Vít Grec

 

Vážení farníci,

I nadále budeme využívat tabulku k zapisování se na služby během nedělních bohoslužeb. Děkujeme všem lektorům, hudebníkům a dalším pomocníkům s liturgií za jejich službu! Ke službám se prosíme zapisujte zde.