Mše svaté budou jako obvykle v pondělí a ve středu v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.

Další program:

Dnes v 19:00 hod. společenství vysokoškoláků

Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže

Pátek v 15:30 hod. náboženství a od 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Příležitost ke svátosti smíření:

Pondělí 8. 4. 2019 pro děti do 10 let od 16:00 hod a pro mládež od 18:00 hod.

Středa 10. 4. 2019 pro dospělé od 18:00 hod.

Bílá sobota 20. 4. 2019  od 10:00 do 12:00 hod.

 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, to je pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
Pátek 15:30 hod. náboženství a 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Mše svaté budou příští týden v pondělí i ve středu od 17:30 hod a v neděli od 9:30 hod.
V tomto týdnu už není v pátek náboženství, ani schůzky rytířů a indiánek.

Svátost smíření
V pondělí je v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.
v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež a dospělé.
Ve středu od 18:00 hod. je svátost smíření pro dospělé.
V pondělí 24. 12. 2018 bude od 9:00 hod. příležitost ke svátosti smíření pro dospělé.

Vánoce 2018
24. prosince 2018 bude v 16:00 hod. bohoslužba slova pro děti a ve 24:00 hod. půlnoční mše svatá.
25. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze Slavnosti Narození Páně.
26. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze sv. Štěpána.
30. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá s požehnáním manželům a po mši žehnání vína.
31. prosince 2018 od 23:00 hod. mše svatá na poděkování a prosba do nového roku.
1. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost Matky Boží Panny Marie.
6. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla.
13. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Svátek Křtu Páně.

Počínaje zítřkem budou mše svaté i v pondělí a ve středu v 17:30 hod., jak je během roku obvyklé.

Pondělí 24. 9. 2018 v 16:00 hod. svátost smíření pro děti.
Pondělí 24. 9. 2018 v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež.

V pátek 28. 9. 2018 nebude ani náboženství, ani schůzky rytířů či indiánek.

V pátek 28. 9. 2018 je svátek sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Ve Staré Boleslavi je poutní mše svatá v 10:00 hod. Také v katedrále sv. Víta Václava a Vojtěcha jsou mše svaté dopoledne v 7:00 hod., 8:30 hod. a v 10:00 hod. a potom ještě v 18:00 hod.

V týdnu budou mše svaté v obvyklém pořádku pondělí a středa v 17:30 hod. Příští neděle je Květná. Zahájíme průvodem s ratolestmi v 9:30 před kostelem.
V pondělí 19. 3. v 16:00 je zpovídání dětí do 10 let.
Ve středu 21. 3. v 18:00 je zpovídání mládeže.
Další důležitou událostí, která se bude konat do velikonoc je udělování svátosti nemocných. To bude ve středu 28. 3. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření a při mši svaté v 17:30 bude svátost nemocných udělována.

Již dopředu připomínáme, že 9.4.2018 v 19:30 hod ze bude farní večer věnovaný panu kardinálu Josefu Beranovi, který je poměrně dost náš, protože byl rektorem semináře a rektorem našeho kostela. Pak se stal Arcibiskupem pražským.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 v neděli v 9:30.
Připomínáme, že po mších ve všední den je příležitost ke svátosti smíření.

Nyní po mši začíná příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Všichni – děti i rodiče – se sejdou na jevišti s P. Janem. Pokud se některé dítě ještě nestihlo přihlásit, může přijít též přihlášení se udělá aktuálně.

Další program:

V pátek bude od 15:30 hod. náboženství
16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek