Dne 25. dubna byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním. Plné znění listu najdete na stránkách cirkev.cz ZDE

Text modliteb jsme vám připravili na odkazech níže, ze kterých lze text i stáhnout ve fromátu pdf.  

První modlitba 

Druhá modlitba

Tento týden se chceme modlit :

  • Za celý svět, aby v tomto čase zkoušky zahlédl i Světlo a Naději, kterou nám přináší Vzkříšený Pán
  • Za naše společenství, ať nás Pán spojuje v jedno tělo, přesto, že se nemůžeme setkávat.
  • Za naše duchovní pastýře, kteří nám obětavě slouží slovem i svou blízkostí, ať jim Pán žehná a zachová je zdravé. 
  • Za zdravotníky, dobrovolníky a všechny lidi v první linii. 
  • Za politiky na všech úrovních, kteří rozhodují o našich svobodách i životech, ať je jejich motivací blaho celku, nikoliv jejich vlastní. 

dříve vydané úmysly modlitby jsou ZDE

V pátek 27. března pronesl papež František na liduprázdném náměstí svatého Petra smáčeném deštěm promluvu, a později se odebral k adoraci ve dvoraně baziliky svatého Petra. Závěrem požehnal městu a světu. Požehnání bylo mimořádně spojeno s možností získat plnomocné odpustky.

Tichá modlitba pod křížem, který pomáhal přemoci morovou epidemii v Římě v roce 1522. Zdroj: web Svatého stolce.

Znovu shlédnout tuto mimořádnou událost můžete na webech Svatého stolce zde, případně na webu ČT2 s českým komentářem zde.

 Denně můžete sledovat mši svatou, kterou slouží papež František v Domě sv. Marty a na konci které je vždy k adoraci vystavena Nejsvětější svátost. Český překlad homilie a Františkovy modlitby a  odkaz na video záznam mše svaté najdete na webu na Radio Vaticana

Během jedné z promluv dal papež František radu, jak se zpovídat během pandemie když nemáte možnost osobního setkání s knězem. 

Papež František vyzval věřící křesťany všech denominací v době virové pandemie ke společné modlitbě Otče náš  25. března 2020 ve 12:00 hodin. Mnoho z nás, farníků od svatého Vojtěcha, se k této modlitbě připojilo.

Ti z Vás, kteří by chtěli modlitbu vyslechnout znovu, naleznou ji na webu Svatého stolce, zde.

V modlitbě pokračujeme i v dalších dnech, spíše v poledne, ale i v jiném čase, pokud v poledne nemůžeme. Tak jsme v modlitbě propojeni se světovou církví a také navzájem, uvnitř našeho společenství. Zkuste se i Vy připojit.

K modlitbě připojujeme naše úmysly:

Za nejvíce postižené oblasti pandemie 

Za uzdravení pana biskupa Karla Herbsta

Za nemocné a jejich blízké

Za oběti a jejich blízké

Za naše společenství

Za zdravotníky (lékaře, sestřičky, ostatní personál)

Za ty, kteří rozhodují

Za výzkumné pracovníky, aby nalezli rychlé testy, léčbu i očkovací látky

Za zachování občanské svobody a otevřené společnosti

Za ty, kteří se kvůli pandemii dostávají do hmotné nouze

Za staré a osamělé lidi a za ty, které úzkost a deprese zahání do kouta

Za náš národ, jehož osud tolik ležel na srdci kardinálu Beranovi

Papež František při modlitbě Otče náš. Zdroj: web Svatého stolce