Protože dne 25. 3. od 11 hodin bude v pražské katedrále sv. Víta probíhat pohřeb kardinála Miloslava Vlka, rušíme plánovanou duchovní obnovu a také polední mši svatou, které jsme připravovali na sobotu 25. 3.

Děkujeme za pochopení

 

viz cirkev.cz:  Kardinál Vlk odešel

_mg_7250-web-sv-vojtech

foto M. Němeček

24. prosince 16.00 bohoslužba slova pro děti

24. prosince 24.00 půlnoční mše svatá
25. prosince Slavnost Narození Páně 9.30 -mše svatá
26. prosince Svátek svatého Štěpána 9.30 mše svatá
31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc 23.00 mše svatá
1. ledna Slavnost Matky Boží panny Marie 9.30 mše svatá
6. ledna Slavnost Zjevení Páně 17.30 mše svatá
8. ledna Svátek Křtu Páně 9.30 mše svatá

alfaSpolečenství u kostela sv. Vojtěcha plánuje od 11. ledna rozběhnout Kurzy alfa, tedy setkání všech, kdo by se rádi dozvěděli něco o víře křesťanů, jejich modlitbě, životě a chápání víry. Více inforamcí naleznete zde.

Keywords: seminá?;sníh

foto M. Němeček

V sobotu 3. 12. proběhne v kostele sv. Vojtěcha s P. Michalem Němečkem adventní duchovní modlitba na téma modlitba a eucharistie. Od 9 hodin, dvě úvahy a ve 12 hodin mše svatá, která obnovu ukončí.

Milé maminky, naše setkávání bude pokračovat i ve školním roce 2016/2017. Budeme se scházet každou 1. a 3. středu v měsíci (to je změna, pozor) vždy od 9:30 do 11:00 hodin v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. První setkání bude 5. října 2016. Na všechny se těšíme a zveme mezi nás i nové maminky.

Termíny všech setkání do konce školního roku a více informací najdete v sekci Dětské aktivity

Lenka Nevařilová

Výuka náboženství bude probíhat každý pátek od 15:30 do 16:15 v kostele sv. Vojtěcha. První setkání bude v pátek 16. září. Připravujeme výuku ve skupinách:

  • předškolní děti a prvňáčci
  • 2.-3. třída
  • 4.-5. třída
  • starší žáci

Skupiny upravujeme vždy podle počtu přihlášených. Na podzim 2016 nebude výuka náboženství probíhat 28.10.; 18. 11.

Na výuku navazuje oddíl rytířů a indiánek (16:30-18:00).

 

Zpovídání dětí po prázdninách nabízíme ve zvláštním termínu

mladší děti v pondělí 19. září od 16 hodin

mládež ve středu 21. září od 18 hodin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto MN

Milí farníci, zveme vás na farní výlet

v sobotu 24. září do Číhošti,

poutního místa spojeného s postavou kněze Josefa Toufara.

Sraz: 8:30 před kostelem sv. Vojtěcha v Dejvicích. Odjezd společným autobusem do Ledče nad Sázavou. Odtud cca 9 km pěšky podél potoka do Číhošti. Odchod z Ledče na pěší pouť plánujeme v 10:00 z Husova náměstí (GPS 6949267N, 15.2771206E).

Pro méně zdatné: Prohlídka Ledče nad Sázavou (hrad, židovský hřbitov,…) a pak náš autobus převeze do Číhoště – příjezd cca 13:30.

V číhošti: Výklad, prohlídka fary a v 15 hodin mše svatá. Po té návrat společným autobusem zpět cca do 18 hodin.

Přihlašování ukončeno 20.9.

Cena je na 150 Kč za osobu starší 15 let. Mladší děti platí 50 Kč. Vybírání peněz bude v neděli 18. 9. po mši svaté. Pokud nebudete přítomni, je třeba zaplatit dopředu. Děkujeme!