Modlitba Taizé v pátek 28.11.

Další modlitba se zpěvy Taizé bude u sv. Vojtěcha v pátek 28.11. ve 20 hodin. Zveme vás všechny v hojném počtu. Zároveň bude po modlitbě příležitost se setkat se členy místního  organizačního týmu setkání. Hledáme pomocníky a dobrovolníky, které potřebujeme pro zajištění programu setkání v našem kostele. Zejména a především zveme na modlitbu a ke spolupráci vás mladé.

Vít Grec 

V pátek 14.11. ve 20 hodin budeme pokračovat v seriálu modliteb se zpěvy Taizé, které, dá-li Pán, chceme svolávat každé dva týdny. Zveme vás všechny, mladé i starší a staré. Je stále za co se modlit.

Vít Grec

Přípravný tým setkání Taizé Praha u sv. Vojtěcha vás zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v pátek 31.10. ve 20 hodin na ochozu kostela u varhan. Přijďte zdar setkání a jeho příprav podpořit i vy svojí modlitbou. Potřebujeme ji. Po modlitbě bude možno probrat aktuální potřeby pomoci, stav příprav, spolupráce s okolními farnostmi a další.

za Team Vojtěch Vít Grec

Milé maminky,

v ohláškách 19.ledna jsme vás pozvaly na naše pravidelné setkávání. Mezitím se změnily termíny některých našich setkání, které pro přehlednost uvádíme zde.

únor – 19.2.
březen – 5. a 19.3.
duben – 2., 16. a 30.4.
Ostatní informace zůstávají beze změny a naleznete je níže  na této stránce.
Lenka Nevařilová a Gabriela Buriánková

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně jednou za dva týdny, vždy ve středu od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu. Smyslem setkávání je vytvořit prostor, kde se budou maminky moci mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem společně si pohrát, zazpívat a třeba i něco vytvořit. Kontaktní osoby jsou Lenka Nevařilová a Gabriela Buriánková.

Pozor , termíny setkání zaktualizovány!

únor 19.2.

březen 5. a 19.3.

duben 2., 16. a 30.4

květen 7. a 21.5.

červen 4. a 18.6.

Patnáctý Svatovojtěšský ples bude v sobotu 11.1.2014 od 19:30 v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Tentokrát bude ve škraboškách,  maskách, či v jiných převlecích nebo kostýmech (masky nejsou povinné). Ples ovšem bude pouze pokud na něj někdo přijde, aby mohl přijít bude k tomu potřebovat lístky. Neodkládejte nákup na poslední chvíli. Lístky můžete koupit každou neděli u V.Grece, P. Nováka nebo K.Kufové. Rezervace možná také na vit(zavináč)grec.cz.

V úterý 19. 6. od 17 hodin bude mít mládež  možnost před odjezdem na prázdniny přijmout svátost smíření. Vzhledem k tomu, že tato událost zdařile unikla nedělním ohláškám, nebude se mimořádně začínat společnou modlitbou.  Přijít můžete i později.

Zveme vás na modlitbu se zpěvy z Taizé, která bude od 20 hodin na ochoze v levé části u varhan. Přijďte včas, po začátku zamkneme vstup do kostela.