V týdnu již nebudou až do cca. poloviny září mše svaté.

V neděli je pravidelná mše sv. v 9:30 h.

 V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku pondělí a středa mše svatá v 17:30 h. Neděle 9:30 h.

 

Příští neděli přistoupí 9 dětí poprvé ke svatému přijímání. Především tyto děti zahrňme do svých modliteb v tomto týdnu.

Prosíme, aby tato děti byly v kostele nejpozději v 9:15 h.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 naposledy náboženství

                    16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

                    20:00 je modlitba Taize

V pondělí i ve středu bude v 17:30 bohoslužba slova.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Zde mše svatá nebude. V Praze má přednost  společná oslava této slavnosti v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Mše svatá je tam v 17:00 hod a pak následuje průvod ke čtyřem oltářům na Hradčanském náměstí.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod.

 

Další program:

v pátek  v 15:30 náboženství

              v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Parte Z. Rosa

V pátek 1. června v 11 hodin se při zádušní mši svaté rozloučíme s naším farníkem panem Zdeňkem Rosou.

P. M. Němeček

Dnes po mši svaté začíná příprava dětí na první svaté přijímání.

V pondělí a ve středu je pravidelná mše svatá v 17:30 h.

Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Mše svatá bude jako obvykle v 9:30  h.

 

Dnes vychází Vojtík – je k mání v předsálí.

Pořad bohoslužeb v nadcházejícím týdnu:

Pondělí mše svatá v 17:30 h

Středa mše svatá v 17:30 h

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně – je to doporučený svátek. Tedy věřícím se doporučuje, aby se v ten den zúčastnili mše svaté. Zde bude mše svatá v 17:30 h.

Příští neděli je mše svatá v 9:30 h. Připomínáme, že tu neděli po mši svaté začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání.

 

Další program zde:

V pátek je od  15:30 náboženství

                  od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

                  od 20:00 modlitba Taize

 

V týdnu je ještě několik dalších důležitých akcí:

Zítra 14.5. je svátek svatého Matěje, titulární svátek našeho farního kostela.

V úterý jsou v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha od 18:00 h.oslavy svátku svatého Jana Nepomuckého, spojené s procesím na Karlův most.

V pátek 18.5. v 18:00 h. je v katedrále děkovná mše svatá při příležitosti 80. narození pana kardinále Miloslava Vlka.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb. Připomínáme, že zítra 23.4. je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka a hlavního patrona pražské arcidiecéze, jemuž je zasvěcen náš kostel.

Zde bude pravidelná mše svatá v 17:30 hod.

 

Další program zde:

V pátek je v 15:30 náboženství

                  v 16:30 schůzka indiánek

Naši rytíři jedou na jarní tažení, tedy jejich schůzka nebude.

 

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa v 17:30 a příští neděli v 9:30 hod.

Ve středu po mši svaté je opět  příprava na přijetí svátosti nemocných.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 náboženství a v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

 

Příští neděli bude misijní štrůdlování.  Tj. zájemci upečou štrůdl a přinesou ho, další zájemci si ho koupí a výtěžek odešle Duchovní správa jako příspěvek na Papežská misijní díla (viz též samostaná aktualita).