Každý 3. pátek v měsíci od 20 hodin se pravidelně scházíme k modlitbě se zpěvy bratří z Taize.

V novém školním roce začínáme 21. 9.

Zveme všechny, kdo se chtějí ztišit v modlitbě!

Více o modlitbě i bratřích z Taizé ZDE

manželé Hoškovi


7:45  sraz před kostelem sv. Vojtěcha v Kolejní ulici v Praze 6
8:00  odjezd autobusu

9:00 příjezd do obce Horní Hbity, počátek pěší poutě

9:30-11:30   alternativní program pro poutníky, kteří se nemohou zúčastnit pěší poutě:Pokračovat ve čtení

23. neděle v mezidobí

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

15. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9. 15.30! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Rytíři a indiánky začínají taktéž 14. 9.

Pokračovat ve čtení

22. neděle v mezidobí

 

2. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

9. 9. Mše svatá v neděli v 9.30

 

Náboženství začne od 14. 9.! Prosíme rodiče, aby své děti zapsali v sakristii.

Farní káva po nedělní mši svaté až 9. 9.

Přihlaste se prosíme na farní výlet – 22. 9. na Makovou Horu viz. zde

Pravidelné všední bohoslužby od 17.9.

Zpovídání dětí bude 17. 9. od 16.00 a mládeže ve středu 19. 9. od 18.00

Svatovojtěšská rada připravuje na soboru 22. září 2012 farní pouť na barokní poutní místo Maková hora mezi Příbramí a Orlickou přehradou.

Vyjdeme z obce Horní Hbity a čeká nás cca 10 km pěší trasa s cílem na Makové hoře, kde bude mše svatá; počítáme s tím, že alternativně zařídíme dopravu na místo, pro ty, pro něž je tato vzdálenost nad jejich síly.

Protože místo není v dosahu železnice, připadá v úvahu doprava objednaným autobusem, případně vlastními auty. Abychom tedy včas mohli autobus potřebné kapacity objednat, potřebujeme s dostatečným předstihem vědět, kdo se poutě zúčastní a zejména kdo by měl zájem o dopravu autobusem (kolik míst). Autobusová doprava vyjde cca na 200 Kč za místo; ve snaze pomoci rodinám s dětmi se Duchovní správa u sv. Vojtěcha rozhodla uhradit polovinu této částky za každé dítě do 18 let.

Hlašte se prosím do konce srpna na jednom z těchto míst:

Prosím o uvedení následujících informací:

  • Počet osob (jména)
  • způsob dopravy (společným autobusem / vlastním autem)
  • v případě vlastní dopravy prosím uveďte, kolik případně můžete vzít dalších osob.

Děkuji.

Hynek Krátký

Po dobu prázdnin je mše svatá pouze v neděli v 9:30 hod.

Duchovní správa přeje všem příjemné prožité volna, prázdnin, dovolených či pracovního nasazení. Vše prožijte v Boží blízkosti a s Božím požehnáním se navraťte do všedních dnů.

Dnešní sbírka je na bohoslovce

Ve středu 27.6. je náhradní zpovědní den:

V 16:00 svátost smíření pro děti do 10 let a od 17:00 do 20:00 příležitost pro mládež.

 

Příští mše svatá bude opět v neděli v 9:30 hod.

Vážení farníci,

zcela se nám z nedělních ohlášek vytratil termín zpovědního odpoledne pro děti a mládež, takže na řádný termín nikdo nedorazil. A tak narychlo vyhlašujeme náhradní termín ve středu 27. 6. Pro děti od 16 hod. a pro ostatní dospívající ale i dospělé od 17 hod. až do 20 hod. Večerní mše svatá není.

P. Michal Němeček

V týdnu již nebudou až do cca. poloviny září mše svaté.

V neděli je pravidelná mše sv. v 9:30 h.

 V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku pondělí a středa mše svatá v 17:30 h. Neděle 9:30 h.

 

Příští neděli přistoupí 9 dětí poprvé ke svatému přijímání. Především tyto děti zahrňme do svých modliteb v tomto týdnu.

Prosíme, aby tato děti byly v kostele nejpozději v 9:15 h.

 

Další program:

V pátek je v 15:30 naposledy náboženství

                    16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

                    20:00 je modlitba Taize