Ohlášky 26. února

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí pravidelná mše sv. v 17:30 hod.
Ve středu, což je Popeleční středa bude v 17:30 hod. mše svatá s udílením popelce. Je to den přísného postu.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Avízo:

Ve středu 8.3. bude při mši sv. udělována svátost nemocných. Je to příležitost pro ty, kdo jsou vážněji nemocní, či obtíže věku se silněji projevují. Ten de bude od 16:30 hod příležitost ke svátosti smíření a v 17:30 pak bude mše svatá s udílením svátosti nemocných.

Druhé avízo:
V neděli 19.3. bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Přihlásit děti můžete v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 19. února

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

Další důležitost:

Od 3. neděle postní 19. 3. bude po mši svaté probíhat příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Upozorňujeme na to již nyní aby byl čas pro děti i jejich rodiče k promyšlení a eventuálně přihlášení v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 12. února

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli 9:30 hod.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba taize

0 Komentářů

Ohlášky 29. ledna

V týdnu obvyklý pořad bohoslužeb. Pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod neděle 9:30 hod. Ve čtvrtek 2. 2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Zde nebude mše svatá.

V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny a 10. 2. budou v Praze 6 až 10 jarní prázdniny. Tyto dva pátky nebude náboženství a nebudou ani schůzky rytířů a indiánek.

0 Komentářů

Ohlášky 15. ledna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod, neděle 9:30 hod.

Další program:

Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů
20:00 modlitba Taizé

0 Komentářů

Ohlášky 1. ledna 2017

Pořad bohoslužeb: pondělí mše sv. v 17:30 hod, středa mše sv. v 17:30 hod. V pátek je Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. bude v obvyklou dobu v 17:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů. Tato schůzka ovšem skončí dříve, přede mší svatou.

0 Komentářů

Ohlášky 11. 12.

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku, tedy pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
V pondělí je od 16:00 příležitost ke svátosti smíření pro děti do 10 let
Ve středu od 18:00 pak pro mládež.

Další program:
V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taize

0 Komentářů

Ohlášky 4. prosince

Ohlášky 4 12

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod.. Ve čtvrtek je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Také ten den bude mše sv. v 17:30 hod. V neděli pak je pravidelná mše sv. v 9:30 hod.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

0 Komentářů

Ohlášky 27. listopad

Pořad bohoslužeb bude obvyklý: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a neděle v 9:30 hod.

Další program:
Pátek 2. 12. je od 16:00 mikulášská nadílka (tedy není náboženství a nejsou schůzky)

Sobota 3. 12. 9 – 13 hod. adventní rekolekce pro nás. Příležitost k poslechu úvahy, k modlitbě, ke svátosti smíření, k adoraci. Zakončíme mší svatou.

Vyšel nový Vojtík č. 135. Starší čísla lze najít zde.

0 Komentářů

Ohlášky 13.11.

Pořad bohoslužeb v týdnu: mše sv. v pondělí a středa v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

V pátek není ani náboženství, ani schůzky.

0 Komentářů