Ohlášky 28. ledna 2018

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí a středa je obvyklá mše sv. v 17:30 hod. V pátek 2. 2. je Svátek uvedení Páně do chrámu – tedy Hromnic. Mše svatá bude v 17:30 hod.
Příští neděli pak bude mše sv. v 9:30 hod.

Z Charity přišly výsledky Tříkrálové sbírky. Naši koledníci vykoledovali 31695,- Kč. Koledníkům i dárcům Zaplať Pána Bůh.

V tomto týdnu jsou pololetní prázdniny a pak hned navazují postupně jarní prázdniny v Praze.
Znamená to, 2. února, 9. února a 16. února nebude ani náboženství, ani nebudou schůzky rytířů a indiánek.

0 Komentářů

Ohlášky 14. ledna

V pondělí a ve středu bude pravidelná mše svatá v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

Další program:

Pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
ve 20:00 modlitba Taize

0 Komentářů

Ohlášky 7. ledna

Zítra v 17:30 oslavíme při mši svaté svátek Křtu Páně. Ve středu pak bude pravidelná mše svatá. Příští neděli pak bude mše svatá v 9:30 hod.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

V celé republice probíhá Tříkrálová sbírka, až budete odcházet z kostela, budou na vás i zde čekat naši koledníci

0 Komentářů

Ohlášky 1. ledna 2018

Ve středu bude pravidelná mše sv. v 17:30 hod.
V neděli 7.1. v 9:30 bude mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně.
V pondělí 8. 1. v 17:30 hod bude mše svatá ze Svátku Křtu Páně.

Další program:
V pátek 5.1. v 15:30 je náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

0 Komentářů

Ohlášky 17. prosince

V nadcházejícím týdnu budou obvyklé bohoslužby v pondělí a ve středu v 17:30 hod. Vzhledem k tomu, že na příští neděli připadá také Štědrý den, bude mše sv. ze 4. neděle adventní slavena již v sobotu od 17:30 hod. V neděli 24.12 tedy dopolední mše sv. nebude.
Vánoční bohoslužby jsou přehledně vypsány na nástěnce v předsíni.
Nyní opakuji:
24. prosince 2017 – Vigilie Narození Páně: bohoslužba slova pro děti 16:00 hod.
24. prosince 2017 – Slavnost Narození Páně: mše svatá ve 24:00 hod. = Půlnoční
25. prosince 2017 – Slavnost Narození Páně: mše svatá v 9:30 hod.
26. prosince 2017 – Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka, mše svatá v 9:30 hod.
31. prosince 2017 – Svátek Svaté rodiny: mše svatá v 9:30 hod.,
s požehnáním manželům. Na závěr mše bude požehnáno víno
31. prosince 2017 – Poděkování a prosba o Boží pomoc: mše svatá ve 23:00 hod.
1. ledna 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše svatá v 9:30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:
pondělí 18.12. 18-20 hod.
středa 20.12. 18-20 hod.
neděle 24.12. 9-11. hod.

0 Komentářů

Ohlášky 11. června

Tento týden v pondělí a ve středu bude v 17:30 hod. mše svatá. Jsou to před prázdninami poslední mše sv. ve všední den.
Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně. Jak je v Praze poslední léta zvykem, mše svatá bude v katedrále, a to v 17 hod. Z katedrály pak bude průvod s Nejsvětější svátostí okolo Hradčanského náměstí. Ukončení bude u Mariánského sloupu uprostřed náměstí.
Příští neděli bude zde mše sv. v 9:30 hod. Při ní přistoupí děti, které se připravovaly, k prvnímu svatému přijímání.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství – poslední hodina
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek. Také poslední.
ve 20 hod. je modlitba Taizé.

0 Komentářů

Ohlášky 4. června

V týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, pondělí a středa mše sv. v 17:30, neděle v 9:30.

Dnes není příprava dětí na 1. sv. přijímání. Poslední příprava bude v neděli za týden.

Další program:
V pátek v 15:30 hod náboženství
V 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

AVÍZO:
Příležitost ke svátosti smíření pro děti bude 12.6. v 16. hod.pro mládež pak 14.6. v 18:00 hod.

0 Komentářů

Ohlášky 28. května 2017

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí v 17:30. středa 17:30 a neděle 9:30.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Do katedrály se odeberou naši biřmovanci k přijetí svátosti biřmování. Jistěže jejich blízcí je doprovodí a my ostatní na ně pamatujme v modlitbě.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Blíží se završení přípravy dětí na 1. svaté přijímání. Teď po mši sv. bude obvyklá příprava. Děti, prosíme, na jeviště, rodiče na balkon. Příští neděli příprava nebude. Potom v neděli 11. 6. bude poslední příprava. Pro děti je to vyvrcholení přípravy a pro rodiče ještě také domluva o celém průběhu slavnosti 1. sv. přijímání, která bude 18. 6.

0 Komentářů

Ohlášky 21. května

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je top doporučený svátek, tedy biskupové každému velmi doporučují
slavit mši svatou. Také ve čtvrtek bude mše svatá v 17:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Duchovní správa dostala děkovný dopis od Domova Svaté rodiny. Děkují za dar 21 400,- Kč, což byl výtěžek misijního koláče, který jsme koncem postní doby uspořádali.

0 Komentářů

Ohlášky 14 5

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
ve 20:00 modlitba Taize
Dnes začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání. Děti se sejdou na jevišti a rodiče na ochoze.

Připomínáme, že příští neděli po mši se koná výlet rodin na Okoř.

0 Komentářů