Ohlášky 28. května 2017

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí v 17:30. středa 17:30 a neděle 9:30.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Do katedrály se odeberou naši biřmovanci k přijetí svátosti biřmování. Jistěže jejich blízcí je doprovodí a my ostatní na ně pamatujme v modlitbě.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Blíží se završení přípravy dětí na 1. svaté přijímání. Teď po mši sv. bude obvyklá příprava. Děti, prosíme, na jeviště, rodiče na balkon. Příští neděli příprava nebude. Potom v neděli 11. 6. bude poslední příprava. Pro děti je to vyvrcholení přípravy a pro rodiče ještě také domluva o celém průběhu slavnosti 1. sv. přijímání, která bude 18. 6.

0 Komentářů

Ohlášky 21. května

V pondělí a ve středu je pravidelná mše sv. v 17:30 hod. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je top doporučený svátek, tedy biskupové každému velmi doporučují
slavit mši svatou. Také ve čtvrtek bude mše svatá v 17:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Duchovní správa dostala děkovný dopis od Domova Svaté rodiny. Děkují za dar 21 400,- Kč, což byl výtěžek misijního koláče, který jsme koncem postní doby uspořádali.

0 Komentářů

Ohlášky 14 5

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 náboženství
v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
ve 20:00 modlitba Taize
Dnes začíná příprava dětí na 1. svaté přijímání. Děti se sejdou na jevišti a rodiče na ochoze.

Připomínáme, že příští neděli po mši se koná výlet rodin na Okoř.

0 Komentářů

Ohlášky 23. dubna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 a neděle v 9:30.

V pátek bude také obvyklý program:

V 15:30 náboženství
V 16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů.

0 Komentářů

Ohlášky 16. dubna

Zítra je velikonoční pondělí mše sv. je v 9:30, ve středu pak je obvyklá mše sv. v 17:30, příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

V sobotu pak v 15:00 hod. přistoupí děti, které se na to připravovaly, k prvnímu přijetí svátosti smíření. Provázejme je v modlitbě.

0 Komentářů

Ohlášky 2. dubna

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí mše sv. v 17:30, středa 17:30.

V tomto týdnu je také příležitost ke svátosti smíření:
V pondělí v 16:00 hod. děti do 10 let (nejsou to děti, které se připravují na první sv. zpověď!)
V pondělí v 18::00 hod zpovídání dospělých
Ve čtvrtek v 18:00 hod. zpovídání dospělých i mládeže. (pozor: je to čtvrtek)

Příští neděli je květná neděle. Začínat bohoslužbu budeme před kostelem žehnáním ratolestí a pak průvod do kostela. Ratolesti si, prosím doneste.

Upozorňujeme, že obřady Velkého pátku budou začínat v 15:00 hod.

0 Komentářů

Ohlášky 12. března

V týdnu budou pravidelné bohoslužby: pondělí a středa v 17:30 hod a neděle 9:30 hod.

Další program:

V pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek
20:00 modlitba Taizé

Upozorňujeme, že příští neděli začíná po mši sv. příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Pokud jste děti nepřihlásili, zapište je, prosíme, v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 5. března

V pondělí i ve středu bude mše svatá v 17:30 hod. Jak jsme již avizovali, při středeční mši bude udělována svátost nemocných. Od 16:30 hod bude příležitost ke svátosti smíření. Příští neděli pak bude mše svatá v 9:30 hod.

Znovu upozorňujeme, že 19. 3. začne příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 26. února

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí pravidelná mše sv. v 17:30 hod.
Ve středu, což je Popeleční středa bude v 17:30 hod. mše svatá s udílením popelce. Je to den přísného postu.

Další program:
V pátek je v 15:30 náboženství
a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Avízo:

Ve středu 8.3. bude při mši sv. udělována svátost nemocných. Je to příležitost pro ty, kdo jsou vážněji nemocní, či obtíže věku se silněji projevují. Ten de bude od 16:30 hod příležitost ke svátosti smíření a v 17:30 pak bude mše svatá s udílením svátosti nemocných.

Druhé avízo:
V neděli 19.3. bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Přihlásit děti můžete v sakristii.

0 Komentářů

Ohlášky 19. února

V týdnu budou obvyklé bohoslužby: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

Další důležitost:

Od 3. neděle postní 19. 3. bude po mši svaté probíhat příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Upozorňujeme na to již nyní aby byl čas pro děti i jejich rodiče k promyšlení a eventuálně přihlášení v sakristii.

0 Komentářů