V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, to je pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
Další program:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
Pátek 15:30 hod. náboženství a 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

V pondělí a ve středu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. mše svatá v 17:30 hod. V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. My tento svátek oslavíme společně s nedělní mší svatou v 9:30 hod. Na začátku mše posvětíme svíce, které jsou určeny k tomu, aby si je věřící odnášeli domů a
rozsvěceli je při modlitbě. Budou k dispozici tenké svíce tzv. obětinky. Pokud chcete mít doma svíci mohutnější, tak si ji, prosím, přineste.

Další program v tomto týdnu:
Dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. společenství mládeže.
Pátek jsou prázdniny – náboženství ani schůzka Indiánek a Rytířů se nekoná.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, to je v pondělí a ve středu mše svatá od 17:30 hod. a v neděli od 9:30 hod.

Další program:
Dnes 13. ledna 2019 od 19:00 hod společenství středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí od 19:00 hod. společenství mládeže
Pátek od 15:30 hod. náboženství
Pátek od 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů
Pátek od 20:00 hod. modlitba Taizé

V týdnu budou obvyklé bohoslužby, pondělí a středa v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Připomínáme, že příští neděli je svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Prosíme, aby ti, kteří
mohou, počítali s pracemi na odstranění vánoční výzdoby.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů
Pátek v 15:30 hod. náboženství
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů

Mše svaté budou příští týden v pondělí i ve středu od 17:30 hod a v neděli od 9:30 hod.
V tomto týdnu už není v pátek náboženství, ani schůzky rytířů a indiánek.

Svátost smíření
V pondělí je v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.
v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež a dospělé.
Ve středu od 18:00 hod. je svátost smíření pro dospělé.
V pondělí 24. 12. 2018 bude od 9:00 hod. příležitost ke svátosti smíření pro dospělé.

Vánoce 2018
24. prosince 2018 bude v 16:00 hod. bohoslužba slova pro děti a ve 24:00 hod. půlnoční mše svatá.
25. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze Slavnosti Narození Páně.
26. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá ze sv. Štěpána.
30. prosince 2018 od 9:30 hod. mše svatá s požehnáním manželům a po mši žehnání vína.
31. prosince 2018 od 23:00 hod. mše svatá na poděkování a prosba do nového roku.
1. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost Matky Boží Panny Marie.
6. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Slavnost zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla.
13. ledna 2019 od 9:30 hod. mše svatá Svátek Křtu Páně.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.

Další program v týdnu:
dnes v 19:00 hod. společenství středoškoláků a vysokoškoláků
v pondělí 19:00 hod. společenství teenagerů
v pátek 15:30 hod. náboženství
v pátek 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

Důležité upozornění:
Příští neděli po mši bude otevřeno knihkupectví k vánočním nákupům.

V týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku pondělí 17:30 hod., středa 17:30 hod. a neděle 9:30 hod.

V sobotu 8. prosince je Slavnost Panna Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zároveň se koná pro naše společenství a společenství celé svatomatějské farnosti adventní duchovní obnova v kostel sv. Václava na Hadovce. Zahájení v 9:30 hod. promluvou, dále bude možnost adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Ve 12:30 pak bude mše svatá.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků.
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů.
Pátek v 16:00 hod. je mikulášská nadílka (místo náboženství).
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Mše svaté budou v pondělí v 17:30 hod. a ve středu v 17:30 hod. po středeční bohoslužbě budou nešpory. Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů
Pátek v 15:30 hod. náboženství
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů

Mše svaté budou v pondělí v 17:30 hod. a ve středu v 17:30 hod. po středeční bohoslužbě budou nešpory. Příští neděli je mše svatá v 9:30 hod.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů
Pátek v 15:30 hod. náboženství
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů

Dnešní sbírka je na misie.

V týdnu budou bohoslužby v pondělí v 17:30 hod. mše sv. ve středu v 17:30 hod. mše sv. a po ní
nešpory. Příští neděli je mše sv. v 9:30 hod.

Další program:
Dnes v 19:00 hod. setkání středoškoláků a vysokoškoláků
Pondělí v 19:00 hod. setkání teenagerů
Pátek v 15:30 hod. náboženství
Pátek v 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů
Pátek ve 20:00 hod. modlitba Taize