Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Zítra, o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, jsou v katedrále mše svaté v 7:00, 8:30, 10:00 a v 18:00 hod. Poutní mše svatá ve Staré Boleslavi je v 10:00 hod. V našem kostele mše svatá v pondělí nebude.
Pravidelná mše sv. zde bude ve středu v 17:30 hod. a pak v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

AKTUALIZACE: Tento příspěvek neobsahuje aktuální informace, ty se můžete dočíst zde.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tedy v pondělí a ve středu mše sv. v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

V nadcházejícím týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, tj.: pondělí a středa v 17:30 hod. a neděle v 9:30 hod.

Další program:
Ve středu začne setkávání, které minulý týden avizoval P. Christian: Bude to modlitební setkání nad Božím slovem pod názvem „Dej hlas slovu“. Zahájení je v 19:00 hod. předpokládaný konec ve 20:30 hod. Na setkání je třeba vybavit se: brýlemi, vlastní biblí a otevřeností pro vedení Pánem Bohem.

V pátek bude od 15:30 hod. náboženství a od 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Dnes po mši svaté bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Děti i jejich rodiče se sejdou na jevišti. Pokud jste děti ještě nepřihlásili, nic se neděje, přijďte s nimi teď.

V pondělí bude mše svatá jako obvykle v 17:30 hod. Na středu připadá Popeleční středa. Mše svatá s udílením popelce bude v 17:30 hod. Připomínáme, že je to den přísného postu. Tzn., že pro všechny je to půst od masa a pro ty, kterým je 18 až 60 let také půst újmy v jídle.

V pátek je druhý týden pražského turnusu jarních prázdnin. Nebude tedy ani náboženství, ani schůzka rytířů či indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. příští neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými
průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod..
Další program:
V pátek 21. 2. ve 20:00 hod modlitba Taize
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících dvou týdnech jsou postupně v Praze prázdniny, nebude náboženství ani 21. 2. ani 28. 2. 2020 a také nebude schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb v pondělí a ve středu budou mše svaté od 17:30 hod. a v neděli od 9:30 hod.

Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod. schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření začne 1. 3. 2020 tj. v neděli po mši svaté. V jedné skupině se sejdou děti, ve druhé skupině jejich rodiče, aby jim byli kvalifikovanými průvodci. Děti můžete přihlásit v sakristii. Na 1. svaté přijímání pak bude příprava ve velikonoční době.

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek.

V týdnu budou obvyklé mše svaté od 17:30 hod. v pondělí i ve středu a v neděli v 9:30 hod. Na neděli, který je před námi, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromice).
Mše svatá bude tedy zahájená žehnáním svící, které zde budou pro vás připraveny.

Vzhledem k tomu, že jsou v pátek 31. 1. 2020 pololetní prázdniny, nebude tentokrát ani náboženství ani schůzky indiánek a rytířů.

Zítra v pondělí nás zve Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví na Ekumenickou slavnost, která se bude konat zde v kostele sv. Vojtěcha od 18:00 hod. Mše sv. v 17:30 tedy v pondělí nebude.
Ve středu pak již pravidelná mše svatá v 17:30 hod. bude. Také v neděli bude mše svatá v 9:30 hod.
V pátek pak je v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 schůzka indiánek a rytířů.

V pondělí a ve středu bude obvyklá mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pondělí v 19:00 hod. se sejde farní pastorační rada.
V pátek od 15:30 hod. náboženství, od 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek a ve 20:00 hod modlitba Taizé.

AVIZO:
V pondělí 20. 1. 2020 v 18:00 hod. se zde bude konat ekumenická bohoslužba za účasti všech nejvyšších představitelů křesťanských církví. Z toho důvodu nebude v 17:30 hod. mše svastá.