V neděli 22.3 se nemohla konat plánovaná sbírka pro Arcidiecézní charitu. S touto nelehkou dobou se pro charitu pojí zvýšené náklady, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Mons. Jan Balík proto zasílá následující prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Otec Jan nabízí k příspěvku také sbírku Milosrdných bratří v Itálii, viz zde

Všem dárcům zaplať pán Bůh!

Papež František vyzval věřící křesťany všech denominací v době virové pandemie ke společné modlitbě Otče náš  25. března 2020 ve 12:00 hodin. Mnoho z nás, farníků od svatého Vojtěcha, se k této modlitbě připojilo.

Ti z Vás, kteří by chtěli modlitbu vyslechnout znovu, naleznou ji na webu Svatého stolce, zde.

V modlitbě pokračujeme i v dalších dnech, spíše v poledne, ale i v jiném čase, pokud v poledne nemůžeme. Tak jsme v modlitbě propojeni se světovou církví a také navzájem, uvnitř našeho společenství. Zkuste se i Vy připojit.

K modlitbě připojujeme naše úmysly:

Za nejvíce postižené oblasti pandemie 

Za uzdravení pana biskupa Karla Herbsta

Za nemocné a jejich blízké

Za oběti a jejich blízké

Za naše společenství

Za zdravotníky (lékaře, sestřičky, ostatní personál)

Za ty, kteří rozhodují

Za výzkumné pracovníky, aby nalezli rychlé testy, léčbu i očkovací látky

Za zachování občanské svobody a otevřené společnosti

Za ty, kteří se kvůli pandemii dostávají do hmotné nouze

Za staré a osamělé lidi a za ty, které úzkost a deprese zahání do kouta

Za náš národ, jehož osud tolik ležel na srdci kardinálu Beranovi

Papež František při modlitbě Otče náš. Zdroj: web Svatého stolce

Máte k dispozici roušku? Pokud nevíte jak si ji opatřit či ušít, spojte se s námi a my Vám roušku rádi poskytneme! Roušky jsou k dispozici v kostele sv. Vojtěcha vždy v kontaktních hodinách (neděle 9-12, pondělí a středa 17:30-18:30), nebo na požádání (tel. Svatovojtěšská linka pomoci). Ochotně Vám je můžeme také doručit domů (např. do Vaší poštovní schránky). Připomínáme, že každý by měl mít alespoň 2 látkové roušky, které může střídat a pravidelně dezinfikovat např. vyvařením. Děkujeme všem ochotným lidem, kteří pro nás roušky šijí!

 

Milí bratři a sestry od svatého Vojtěcha,

pokud máte starosti, jak současnou situaci osobně zvládnout, nevíte si s něčím rady nabo potřebujete s něčím pomoci, zavolejte nám!

Tel. +420 734 641 925

Bohoslovci