Milí odběratelé,

dnes byl náš web napadnut, v důsledku čehož byly vytvořeny 3 nežádoucí příspěvky. Jako automatické upozornění tak přišlo všem, kteří náš web odebíráte, upozornění propagující projekty, které s naším webem nemají nic společného.

Útok je nyní zastaven a další takové příspěvky by neměly následovat. Omlouváme se za spam.

 

Vážení přátelé,
 
přijměte pozvánína další akci České křesťanské akademie místní
skupiny Praha 6 v akademickém roce 2023/2024 – vizte přiložený 
 
Srdečně Vás jménem místní skupiny
 
zve Vladimír Petkevič

Vážení rodiče,

i letos se rytíři sv. Vojtěcha vydávají na tradiční letní tábor do Písařova, kde budeme ubytováni na tamní faře. Tábor bude probíhat od 21.-30.8.

Přihláška: 14.-Řádový-tábor-Písařov

Přihlásit se můžou kluci od 6 do 15 let. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na email rytiri.vojtech@gmail.com, nebo na telefonním čísle 736258163.

 

Za rytíře sv. Vojtěcha,

velmistr Vít a kancléř Adam

Níže naleznete stručné zprávy z posledních dvou schůzí ekonomické rady. Kompletní přehled aktivit ekonomické rady potom naleznete zde.

 

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 27.1.2023

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 27.1.2023 projednala hospodaření společenství na základě předběžných účetních výkazů za uplynulý rok 2022. Výsledek hospodaření skončil celkově přebytkem ve výši 342tis a lze ho hodnotit pozitivně jak z hlediska plnění rozpočtu, tak z hlediska meziročního srovnání výnosů a nákladů. Poměrně vysoký přebytek hospodaření je dán především vyšším plnění rozpočtu sbírek (710tis včetně účelových sbírek) a finančních darů (365tis), za což je třeba poděkovat všem dárcům! ER dále diskutovala principy pro sestavení rozpočtu pro rok 2023. Ten bude vycházet z rozpočtu 2022, z jeho plnění a z očekávaného navýšení nákladů. Navýšení nákladů se výrazně projeví zejména u energií, a to ve výši cca 30-70 % oproti roku 2022, kdy zatím k většímu navýšení ještě nedošlo. ER dále diskutovala rozpočet na řadu aktivit společenství včetně vytvoření finanční rezervy na aktivity, které nyní nelze předjímat, ale mohou být realizovány a finančně podpořeny v průběhu roku. Konkrétní návrh rozpočtu bude projednán na příštím jednání ER.

Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha 24.2.2023

 

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 24.2.2023 projednala a schválila rozpočet svatovojtěšského společenství pro rok 2023. Proti loňskému roku zvýšila na straně nákladů výdaje za energie (s ohledem na energetickou situaci o 100 %), příspěvky na akce a výjezdy Indiánek a Rytířů, přidala částku na inzerci aktivit společenství a doplnila položku drobných dárků: Členům našeho společenství, kteří konají dlouhodobé a náročnější služby chceme projevit vděčnost pozváním na kulturní, sportovní či jiné akce dle jejich zájmu (např. učitelé náboženství, vedoucí Indiánek a Rytířů, kostelníci, kancléř duchovní správy, květinářky, varhaníci).  

Před dvěma týdny proběhl na půdě Salesiánů v Kobylisích Fotbalový turnaj farností – první ročník nyní snad již tradiční akce.

V lítých bojích se utkali reprezentanti farností sv. Matěje, sv. Anežky České, sv. Fabiána a Šebestiána, sv. Františka z Assisi, domácí Salesiáni a zástupci našeho kostela.

V sestavě složené z rodů Rakovských, Nevařilů, Bednářů, Magendansů, Iblů a Vernerů se nám na akci podařilo vybojovat druhé místo! Věřím, že jsme našemu kostelu neudělali ostudu, a příští rok Vám dovezeme pohár!

Sportu zdar!

BRIGÁDA V DRASTECH

sobota 13. května 2023

Zveme vás na brigádu do kláštera sester karmelitek v Drastech. Práce je tem různorodá a většinou si každý může najít to, co ho baví a co zvládne – od rozbíjení kamenů přes řezání dřeva a pálení, sázení stromků, vytrhávání náletů až po pletí cestiček. Děti se tam také zabaví, areál je velký a plný cest, po kterých jde běhat nebo jezdit na kole. A modlit se a obědvat se sestrami je krása!

Oficiálně začínají brigády v devět ráno, ale není třeba se tím nechat odradit. Má smysl přijít i na odpoledne, má smysl spojit zastávku v Drastech s výletem a jít pomáhat jen na dvě hodiny. Každý zasazený stromek nebo vytržený plevel se počítá. 😊

Informace: Alena Theodora Dvořáková, 777 175 581, theodoraheller@gmail.com.

Na obrázku je turniket.
Dokáže zachránit život, protože zastavuje krvácení.
Právě v tuto chvíli je na světě jedno místo, kde je takových turniketů velká spotřeba a tudíž potřeba. Je to Ukrajina. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku peněz pro Paměť národa na nákup těchto život zachraňujících prostředků.
 
Jak můžete přispět? Dvěma způsoby:
A. Převodem na účet Duchovní správy 2104169619/2700. Ve zprávě pro příjemce uveďte DAR TURNIKET a své jméno.
B. Do speciální kasičky u východu z kostela po mši sv.
 
Jeden turniket stojí přibližně 1000,- Kč. Pevně doufáme, že se nám jich podaří poslat na Ukrajinu co nejvíc.
Za Vaše dary předem děkujeme.

Tradiční venkovní začátek bohoslužby na Květnou neděli doprovodíme zpěvem dvou antifon. Při příchodu Notová příloha č.7a, při vstupu do chrámu Notová příloha č. 10. Noty k uvedeným zpěvům viz. obrázek.