Od neděle 19. 2. 2023 bude probíhat příprava dětí na svátost smíření, po nedělní bohoslužbě v prostorách kostela. Formace je koncipována pro celou rodinu, děti a rodiče v oddělených skupinách.

Další termíny jsou: 26/2; 5/3; 26/3; zpověď dětí bude v pátek 31/3 v 16.30 po náboženství.

 

Těšíme se na spolupráci! p. Jan Kotas a Kateřina Janečková

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.12.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření
společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k 31.10. roku 2022. Vzhledem
k tomu, že zatím nedošlo k navýšení nákladů za energie, běžné provozní náklady
společenství odpovídají nákladům za stejné období minulého roku. Zároveň dochází
k naplňování, resp. přeplňování, plánovaných výnosů zejména v oblastí sbírek a finančních
darů. Byla zprovozněna možnost využívání QR kódů pro darování částek ve výši 200, 500,
nebo 1000 Kč (viz nástěnka v kostele a webové stránky). Tyto dary, podobně jako
poukázáním na účet, jsou odečitatelné z daňového základu. ER se dále zabývala
předloženým konceptem a problematikou hospodaření diecéze, zejména ve vztahu
k farnostem a rozhodla se formulovat a projednat společné stanovisko i s ER dalších farností
vikariátu a případně i diecéze.

Spaní v kostele pro děti, spojené s výrobou vánoční dekorace, kterou vyzdobíme kostel, bude již tuto sobotu 17.12. Přicházet můžete od 17. hodiny. S sebou teplé oblečení, karimatku,  spacák,  polštářek, něco na večeři a snídani a kartáček na zuby. Pití bude zajištěno. Děti si můžete vyzvednout před nedělní mší. Za akci zodpovídá Katka Janečková ( kontakt dohledáte v sekci náboženství/2.-4. třída)

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 9.9.2022 nejprve zhodnotila stav hospodaření společenství, dle výstupu připravených účetní Ing. Královou k pololetí roku 2022. ER nemá k hospodaření společenství žádné výhrady. Zvýšené náklady na úklid byly projednány a vysvětleny. ER schválila možnost přispívat na běžné nedělní sbírky prostřednictvím QR kódu, které budu připraveny do konce září 2022. To znamená, že bude možné přispívat na běžné nedělní sbírky dvěma novými způsoby – bezhotovostně převodem na účet společenství a QR kódem. Pro přispěvatele bude možnost uplatnění těchto příspěvků jako daru pro daňové účely. Tyto možnosti bude přehledně uvedeny na internetových stránkách společenství. ER schválila zavedení příspěvku na výuku náboženství od září 2022 ve výši 1.000, – Kč za rodinu. 

V neděli 23. října 2022 proběhl před naším kostelem Misijní koláč. 
Napečeno bylo hojně, poprvé se také přidali také naši korejští spolufarníci. 
Misijní zapálení bylo tak veliké, že se vybraná částka nakonec vyšplhala na 20 022,- Kč. 
Tento obnos jsme poslali na účet Papežského misijního díla. 
Na fotkách si můžete prohlédnout, jak vypadá radost z pomoci druhým. 
Děkuji za Vaši štědrost. Hana Rakovská
 

IMG_1813