Zveme vás na ekumenický výlet, který se bude konat v součinnosti s bratry z Českobratrské církve evangelické v Praze Dejvicích. Bratři z ČCE uvaří oběd a přivezou k nám do Sv. Vojtěcha  – na oběd se bude nutné přihlásit. Po obědě u nás, společně vyrazíme na Vyšehrad. Zde bude zajištěn program pro děti i dospělé. Historický výklad zajistí Hynek Krátký.
 
Podrobnější informace doplníme až se akce přiblíží.
 
Těšíme se na vás!

Tříkrálová sbírka je jednou z mála možností, jak oslovit širokou veřejnost za účelem získání prostředků pro podporu charitativní činnosti. Čekala jsem na výsledky přepočtu jednotlivých pokladniček s tím, že jsem očekávala, že se nejvíce vybralo u nás při nedělí mši. Ale není to pravda. Nejúspěšnější byla jedna z pokladniček v terénu (naše stanoviště byla na Dejvické, Bořislavce a na Hradčanské). Tedy oslovit tímto způsobem veřejnost má opravdu smysl! Sbírka má již dlouholetou tradici a je širokou společností velice dobře přijímána. Letos jsme se rozhodli z části výtěžku, který z celkového objemu připadne nám, podpořit činnost Střediska charitních sociálních služeb U Sv. Vojtěcha, které zajišťuje služby pro seniory v Dejvicích. Zástupci střediska přijdou představit svoje projekty, které se nám díky sbírce podaří spolufinancovat. 

 

Být přímým, aktivním účastníkem sbírky pro mě byla obohacující zkušenost a vážím si podpory otce Jana a otce Christiána a všech, kteří se v pondělí večer aktivně zapojili! Velkým, pozitivním impulsem byl také zájem naší dcery, která se na sbírku těšila a velice mi pomáhala.  Postupně se k nám přidali další a díky jejich účasti se nám podařilo vybrat 34.696,- Kč. Věřím, že se příští rok zapojí více koledníků a výsledek bude ještě lepší! Jen pro zajímavost, ve farnosti u Sv. Matěje se podařilo vybrat 31.553,- Kč (společně se Suchdolem) a u Sv. Norberta ve Střešovicích 134.324,- Kč. Celkově je zatím sečteno 90% a současný výsledek sbírky činí 118.670.361,- Kč. 

 

Děkuji za zaslaná doporučení pro charitativní činnost! Všechny podněty budou projednány farní radou. 

Andrea Vyskočilová

V sobotu 9.11. se uskutečnila brigáda sázení stromů a keřů u nově budovaného kláštera Bosých Karmelitek v Drastech u Klecan. V 9:30 jsme se nás sešlo 30 – 20 dospělých a 10 dětí různého věku. Nálada byla velmi odhodlaná a tak s polední modlitbou a pauzou na jídlo jsme už před čtvrtou hodinou měli zasazeny všechny připravené stromy a keře. Veškeré práce řídil Pavel Škopek a jeho firma Dejvické zahrady. Byla radost pracovat se spolufarníkem od sv. Matěje. 
Díky všem, kteří se nebáli deště, nejvíce ho bylo při obědě, a přijeli. 
Na místě samotném je práce jak na „kostele“ a tak Ti, kteří tentokrát nemohli vyrazit s námi, se můžou těšit na příště. :-D
O tom, jak nám to šlo od ruky, se můžete přesvědčit na tomto odkazu: 
Hanka Rakovská

V rámci pravidelné sobotní brigády máme v plánu sázet nové stromy a keře v lesoparku. Bude potřeba více pomocníků. Budeme rády za všechny kdo budete moci přijet a přiložit ruku k dílu.

Milí spolufarníci,

dovolte mi Vás všechny srdečně pozvat na adventní umělecké setkání, které proběhne 8.12 od 16 hodin u nás v kostele. Akci bychom zahájili malým koncertem, následovat bude vernisáž děl umělců z našeho kostela, která zde bude možnost zakoupit. K tomu, abychom měli co vystavit, potřebujeme Vaši pomoc!

Chtěl bych moc vyzvat všechny umělce o participaci, představivosti se meze nekladou, adventní tématika je pěkným bonusem, nikoliv však podmínkou. Bude hezké, když budou Vaše výtvory zdobit domácnosti ostatních farníků, některé bychom si potom přes dobu adventní rádi nechali vystavené v kostele.

Výtěžek z akce poputuje iniciativě Cesta 121, která se stará o důstojný život stárnoucích kněží a kněží v nouzi.

Prosím umělce, aby se mi hlásili na email krystof.verner@seznam.cz. Čím více rozmanitých děl se sejde, tím lépe! Těším se na společně prožitý čas nad uměním se sklenkou vína v ruce.

Neváhejte mě kontaktovat s jakýmikoliv dotazy!

Těším se,

Kryštof Verner

 

 

 

Velké díky všem, kteří na misijni koláč jaro 2019 přispěli tím, že napekli, prodávali, nakupovali nebo jen tak přispěli do košíčku.
Společně jsme tak mohli poslat organizaci Bodaj ÚŽASNÝCH 15237,-Kč.

Za organizátory děkuje Hanka Rakovská