Zveme vás na další setkání společenství Napříč generacemi (více informací zde),

Tématem pondělního večera bude otázka „Je církev mojí rodinou?“. Do tématu nás uvede Zuzana Buriánková.

Sejdeme se v 19:00 u sv. Vojtěcha za oponou. Zvání jsou všichni, kdo se chtějí o své zkušenosti podělit a vyslechnout si zkušenosti ostatních.

Těšíme se na vás.

Zveme vás na další setkání společenství Napříč generacemi (více informací zde),

Tématem pondělního večera bude otázka „Jak jako křesťan nakládám s majetkem?“. Do tématu nás uvede Pavel Vopařil.

Sejdeme se v 19:00 u sv. Vojtěcha za oponou. Zvání jsou všichni, kdo se chtějí o své zkušenosti podělit a vyslechnout si zkušenosti ostatních.

Těšíme se na vás.

 

Zveme vás na duchovní obnovu v Kostelním Vydří v termínu 6. – 8. března 2020, kterou  povede O. Jan Kotas.
Cena je 1000,- Kč. Kontaktní osobou pro přihlášení je Ivana Vopařilová (ivanavoparilova@gmail.com)
Těšíme se na společný duchovní prožitek!