Služby na letní mše svaté

Vážení farníci,

počínaje nedělí 27.6. se bude opět sloužit jen jedna mše svatá, a to v 9:30. Odkaz k přihlašování na mše můžete i nadále využívat k zapsání se na služby na tyto neděle. Moc děkujeme za pomoc všem, kteří se jakkoliv podílejí na průběhu bohoslužeb! Ke službám se prosíme zapisujte zde.

I nadále Vás žádáme, dodržujme prosím doporučená hygienická opatření.