AKTUALIZOVANÁ Opatření 13.10

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření (13. 10. 2020):

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné programy duchovní správy.

· Ruší se do odvolání veškeré veřejné bohoslužby v našem kostele.

· V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 16:30 – 18:30) bude kostel sv. Vojtěcha otevřen k individuálnímu kontaktu s knězem, k osobní modlitbě a přijetí svátosti smíření a eucharistie.

· Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).

· Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz

· Přenosy bohoslužeb je možné se sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz