Prosíme o příspěvek na úpravu kaple

Návrh úpravy boční kaple.

Od srpna do konce října 2017 proběhne úprava boční kaple kostela sv. Vojtěcha, aby k devadesátému výročí posvěcení kostela, které oslavíme 5. listopadu, mohla být slavnostně požehnána.

Prosíme o pomoc s uhrazením nákladů. Lze zaslat dar na účet 331341061/0100, variabilní symbol 997. Nebo lze využít plánovanou nedělní sbírku  15. 10. 2017.

Úprava probíhá na základě zapůjčení modelletta náhrobku sv. Vojtěcha kardinálem Dominikem Dukou, vytvořeného pro katedrálu sv. Víta v roce 1937. Toto dílo vytvořila první česká akademická sochařka Karla Vobišová-Žáková. Díky dramatickým okolnostem nástupu fašismu a následného komunismu, nebyl navržený náhrobek nikdy realizován. Proto kadinál Duka nabídl touto formou ocenit významné dílo přední české sochařky. Novou úpravu kaple navrhli manželé Ing. arch. Jiří Zavadil a Ing. arch. Alena Zavadilová.

Náklady na výrobu truhlářských prvků jsou 81 000 Kč. Náklady na zbudování protihlukové zdi, elektroinstalace, vytvoření grafických prvků,… jsou 94 622 Kč.

Všem dárcům děkujeme za pomoc!

0 Komentářů